Echo koncertu hip-hopowego zorganizowanego z okazji zakończenia roku szkolnego w Augustowie rozbrzmiewa nadal. Zdaniem części radnych miejskich, treści tekstów wykonywanych na scenie były zbyt wulgarne i nie powinne znaleźć się w repertuarze adresowanym do młodzieży, dla której przygotowano to wydarzenie. Po koncercie grupa radnych zwróciła się do Rady Miejskiej o przyjęcie stanowiska wzywającego burmistrza Mirosława Karolczuka i odwołania swojego zastępcy Filipa Jerzego Chodkiewicza.

zdjęcie ilustracyjne augustow.org

Treść pisma złożonego przez grupę radnych odczytał na XXXVIII Sesji RM radny Marcin Kleczkowski >>>

mówi radny Marcin Kleczkowski

Zastępca burmistrza Filip Jerzy Chodkiewicz odpowiadał na zarzuty zawarte w tym piśmie wielokrotnie podczas sesji. W swojej pierwszej odpowiedzi mówił m.in. >>>

mówi zastępca burmistrza Augustowa Filip Jerzy Chodkiewicz

Radni tzw. koalicji rządzącej nie ukrywali swojego zaskoczenia takim wnioskiem kolegów z opozycji. Ich zdaniem organizacja koncertu nie może być w żaden sposób odbierana jako zarzut w stosunku do działań zastępcy burmistrza, a wręcz odwrotnie. To przykład doskonałej współpracy z młodzieżą i wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom tej grupy mieszkańców Augustowa. Radny Dariusz Ostapowicz mówił >>>

mówi radny Dariusz Ostapowicz

Pierwszą z wypowiadających się osób, które podpisały się pod wnioskiem o odwołanie zastępcy burmistrza była radna Izabela Agnieszka Piasecka. Jej zdaniem, podobnie jak kilku jej kolegów, nie treści tekstów utworów wykonywanych podczas koncertu są głównym powodem skierowania takiego pisma do Burmistrza Augustowa. Wspomniała o kilku kwestiach, które jej zdaniem wymagają wyjaśnienia >>>

mówi radna Izabela Agnieszka Piasecka

Złożenie zapytań do burmistrza na piśmie, z prośbą o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości zapowiedział radny Adam Sieńko. Za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Augustowie, 16 Lipca br. taka interpelacja została złożona. Niżej jej treść.

BURMISTRZ MIASTA AUGUSTOWA

za pośrednictwem PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ

W AUGUSTOWIE

TREŚĆ INTERPELACJI:

(Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.

Interpelacja i zapytanie powinny zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania – art. 24 ust.3,4 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506).

1. Proszę o podanie ilości osób, które wzięły udział w koncercie 25 czerwca br. z rozbiciem na osoby mające tzw. wejściówki i osoby bez wejściówek. Proszę o przedstawienie stosownej dokumentacji.

2. Kto egzekwował i zabezpieczał koncert od strony zabezpieczeń wynikających z obostrzeń pandemii COVID-19 i jak to zostało zrealizowane? Proszę o przedstawienie stosownej dokumentacji.

3. Czy koncert jako impreza masowa został zgłoszony do odpowiednich instytucji takich jak np. Sanepid? Proszę o przedstawienie stosownej dokumentacji.

4. W związku z zaproszeniem Zastępcy Burmistrza skierowanym do dzieci i młodzieży szkolnej szkół podstawowych nr. 2 i 6 proszę o podanie ilu uczniów w wymienionych szkołach jest w wieku powyżej 16 lat? Zastępca Burmistrza stwierdził, że wpuszczano na koncert młodzież w wieku powyżej 16 lat lub za zgodą rodziców. Czy jest dokumentacja potwierdzająca ten fakt?

5. Proszę o podanie jaki był koszt całkowity koncertu z rozbiciem na poszczególne pozycje kosztowe.

6. W jakim trybie została wybrana firma pośrednicząca odpowiedzialna za zaangażowanie zespołów biorących udział w koncercie?

7. Jakie doświadczenie w organizacji koncertów ma firma Shivoo Piotr Kotarski?

8. Ile świecących opasek na rękę dla uczestników koncertu wydano? Proszę o przedstawienie stosownej dokumentacji.

9. Kto był odpowiedzialny za przygotowanie umowy z firmą Shivoo Piotr Kotarski, kiedy i przez kogo umowa została podpisana? Proszę o przedstawienie stosownej dokumentacji.

10. Z jakiej pozycji w budżecie miasta i Augustowskich Placówek Kultury zostały pokryte koszty koncertu i czy były planowane wydatki na ten cel w budżetach miasta i APK? Proszę o przedstawienie stosownej dokumentacji.

WSKAZANIE ISTOTNEGO ZNACZENIA DLA MIASTA AUGUSTOWA

(dotyczy składanych interpelacji):

Kwestia udziału dzieci i młodzieży, kosztów i sposobu organizacji koncertu jest sprawą bulwersującą mieszkańców Augustowa.

Wysłano pocztą elektroniczną

Adam Sieńko

*w materiale wykorzystano fragmenty nagra z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Augustowie, której pełne nagranie dostępne jest TUTAJ >>>

|Bart / augustow.org