Z obiektów sportowych przy budynku po byłym Gimnazjum nr 2 w Augustowie uczniowie miejscowych szkół w ogóle nie korzystają. Boisko i sala gimnastyczna są wynajmowane na potrzeby różnych instytucji i osób prywatnych.

zdjęcie ilustracyjne www.augustow.org

A zdaniem radnej Aleksandry Sigillewskiej, mogłyby tu odbywać się lekcje wychowania fizycznego dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2.

– Gimnazjum nr 2 ma obiekty sportowe, z których wcześniej korzystali uczniowie. Jest tam Orlik i sala gimnastyczna. Czy w przyszłym roku szkolnym dzieci mogłyby tam ćwiczyć? Czy da się zmienić plan i jakoś zgrupować godziny wychowania fizycznego? We wrześniu dzieci wrócą do placówki. Będzie tam aż 40 klas.

Ale zastępca burmistrza Filip Chodkiewicz zapewnia, że obiekty są dostępne dla wszystkich uczniów augustowskich szkół.

– Tam jest boisko, z którego można korzystać. Przy odpowiednim ułożeniu zajęć nie ma żadnego problemu z tym, by dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 tam ćwiczyły. Kwestią dyrektora jest, aby tak zorganizować zajęcia, aby zapewnić jak najlepsze warunki uczniom. Jeśli chodzi o miejskie obiekty, są raczej dostępne dla wszystkich szkół. Nie ma z tym kłopotu. Jesteśmy również gościnni na nich dla różnych stowarzyszeń i klubów sportowych.

Obecnie ratusz przygotowuje niezbędną dokumentację do stworzenia projektu nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2.

| red: mik

autor: Marta Sołtys / radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki