Augustów TO JEGO MIESZKAŃCY, to hasło sztandarowe ugrupowania Nasze Miasto, które od wyborów samorządowych w roku 2014 dysponuje zdecydowaną większością w Radzie Miasta Augustów.

Od tamtego czasu, radni i dwóch kolejnych burmistrzów ugrupowania realizują swoją politykę rozwojową miasta i jak często podkreślają, wszystko z myślą o dobrze ogółu mieszkańców Augustowa, które jest dla nich najważniejsze.

zdjęcie ilustracyjne aigistow.org

Czy podobnie odbierają to nasi czytelnicy? Na stronie www.augustow.org zamieściliśmy sondę z zapytaniem:

CZY AUGUSTÓW TO JEGO MIESZKAŃCY? MOIM ZDANIEM. Po 6. miesiącach swoje zdanie wyraziło 200. użytkowników, a jej wyniki publikujemy niżej. Ustawienia sondy pozwalały na oddanie tylko jednego głosu.

*Sonda przeprowadzona na potrzeby naszego portalu. Jej wyników nie należy odbierać jako reprezentatywnych, gdyż dotarła tylko do naszych użytkowników.

|Bart.