Jak mówi Wojewódzki Konserwator Zabytków Małgorzata Dajnowicz, budynki są własnością osób prywatnych, ale powinny być objęte specjalną ochroną.

zdjęcie ilustracyjne augustow.org

Dom Drzewiarza, to drewniany budynek w stylu zakopiańskim. Jest on wyjątkowy. Takie budownictwo w latach 20 i 30 XX wieku było traktowane jako styl narodowy. Należy więc sądzić, że zarówno ten obiekt, jak i hale tartaczne mają niepowtarzalny charakter. Są zbudowane z drewna. Świadczą o rozwoju tego miejsca, czyli całego Lipowca w okresie przed II wojną światową.          

Wszystkie obiekty od lat są nieużytkowane. Jednak ich stan techniczny jest na tyle dobry, że bez problemu można je odrestaurować. Wpis do rejestru może w tym pomóc.

Wpis do rejestru stwarza pewne możliwości uzyskania dofinansowania od strony państwa. Obiekt chroniony trafia pod naszą szczególną opiekę. Jest przez nas obserwowany. Czynimy oględziny i kontrole. Za zabytkowy budynek odpowiada właściciel, natomiast my pomagamy w jego ochronie. Myślę również, że mieszkańcom Augustowa również zależałoby na tym, by podkreślić szczególną wartość tych miejsc.

Kilka tygodni jeden z budynków należących do kompleksu tartacznego na Lipowcu został wyburzony. I choć nie był wpisany do rejestru zabytków, sprawa jest badana.

| red: kap

autor: Marta Sołtys / radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki