Value Engineering Sp. z o.o. działając z upoważnienia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w: BADANIACH O CHARAKTERZE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNYM

zdjęcie ilustracyjne

 dotyczących opracowywanego obecnie Studium Techniczno–Ekonomiczno–Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z analizą i prognozą ruchu, materiałami do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej oraz dokumentacją geologiczno-inżynierską dla zadania: „Budowa obwodnicy m. Augustów w ciągu drogi krajowej nr 16”.

 Celem niniejszego badania jest zaprezentowanie projektowanych wariantów obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 16 oraz pozyskanie opinii lokalnej społeczności na temat planowanej inwestycji, poprzez analizę ankiet wypełnionych przez osoby i podmioty zainteresowane.

Materiały wraz z formularzem dostępne są w terminie od 6 do 20 maja 2021 r. na stronie internetowej projektu pod adresem: www.dk16obwodnicaaugustowa.value-eng.pl

Zachęcamy do wypełnienia Formularza Opinii i zabranie głosu w dyskusji.

Opis przebiegu wariantów

Planowana droga krajowa nr 16 we wszystkich wariantach przebiega po stronie południowej i wschodniej miasta Augustów, przy zróżnicowanym oddaleniu od miasta.

Warianty W1 i W2 początek mają w odległości ok. 2 km na południe od istniejącego węzła Augustów gdzie krzyżują się DK8 i DK16. Wariant W1 odcinkowo prowadzony jest istniejącym pasem drogowym DK16 na wysokości Lipowca w km ok. 6+000 do 6+900 oraz od km 7+560 do końca odcinka za linią kolejową nr 40 Sokółka-Suwałki, wariant W2 również odcinkowo prowadzony jest istniejącym pasem drogowym DK16 od km ok. 7+400 do końca projektowanego odcinka za linią kolejową nr 40. Obszar projektowanej obwodnicy w przypadku wariantu W3 ma początek w przebiegu DK8 w okolicy miejscowości Zielone/Kolnica, w całości prowadzony jest nowym śladem i włącza się w istniejącą DK16 w odległości ok. 7 km na północ od miejscowości Przewieź.

Formularz w PDF do pobrania TUTAJ >>>

Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ –R) wraz z analizą i prognozą ruchu, materiałami do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej oraz dokumentacją geologiczno-inżynierską dla zadania: Budowa obwodnicy m. Augustów w ciągu drogi krajowej nr 16 – do wglądu TUTAJ >>>

|Value Engineering sp. z o.o

*/KONTRAKT Opracowanie Studium Techniczno–Ekonomiczno–Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z analizą i prognozą ruchu, materiałami do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej oraz dokumentacją geologiczno-inżynierską dla zadania: „Budowa obwodnicy m. Augustów w ciągu drogi krajowej nr 16”