W sobotę, 22 maja 2021 r., na strzelnicy w Klonownicy k. Augustowa odbyły się I Zawody Strzeleckie o Puchar Burmistrza Augustowa. Organizator wydarzenia, Klub Strzelecki Sagittarius z Piątnicy oraz współorganizatorzy, Stowarzyszenie Augustowscy Strzelcy i Polska Organizacja Wojskowa mają na pewno powody do zadowolenia.

zdjęcie ilustracyjne augustow.org

Zainteresowanie zawodami było bardzo duże. Aby umożliwić udział wszystkim chętnym, przewidywana godzina ich zakończenia wydłużyła się prawie o 2 godziny. Pomimo, że po południu zaczął padać deszcz, który nie ustał do ich zakończenia.

rozpoczęcie zawodów

Impreza towarzysząca wydarzeniu był piknik rodzinny. Naturalnie największa jego atrakcją była możliwość bezpłatnego strzelania z wybranego rodzaju broni. Już od godz. 9.00 ustawiały się długie kolejki za stanowiskami strzelniczymi. Planowana liczba 100. startujących zawodników wzrosła ostatecznie do 130. Połowę z tej liczby stanowili zawodnicy z licencjami strzeleckimi a drugą część osoby mające ze strzelectwem kontakt okazjonalny, takie które skorzystały wczoraj z możliwości postrzelania i sprawdzenia się pod tym względem. Na miejscy widzieliśmy, że część z nich dowiadywała się o możliwość przyłączenia się do tych, dla których strzelectwo jest nie tylko forma przyjemnego spędzenia czasu, ale też pasją życiową.

Sponsorami wydarzenia byli: Marszałek Województwa Podlaskiego -Artur Kosicki, Burmistrz Augustowa – Mirosław Karolczuk, Zastępca Burmistrza Augustowa – Filip Jerzy Chodkiewicz

Podczas trwania zawodów, na temat tego co działo się 22 maja br. na strzelnicy w Klonownicy rozmawialiśmy z Filipem Chodkiewiczem – zastępcą burmistrza Augustowa i Jackiem Truszkowskim, prezesem Stowarzyszenia Augustowscy Strzelcy. Nagrania tych rozmów do odsłuchania niżej.

Zastępca Burmistrza Augustowa Filip Jerzy Chodkiewicz
Prezes Stowarzyszenia Augustowscy Strzelcy Jacek Truszkowski

Gdyby ktoś chciał mieć pełniejszy obraz tego, co wczoraj działo się na strzelnicy k. Augustowa, zachęcamy do zapoznania się z informacjami niżej.

Polski Związek Strzelectwa Sportowego – PZSS

PZSS to organizacja zrzeszająca zawodników, trenerów i działaczy polskiego strzelectwa sportowego. PZSS jest członkiem Międzynarodowej Federacji Strzelectwa Sportowego (ISSF).

Sport strzelecki

Sport strzelecki składa się z trzech dyscyplin, które dzielą się na kategorie:

Pistolet

 • -sportowy
 • -centralnego zapłonu
 • -dowolny
 • -dynamiczny
 • -szybkostrzelny
 • -standardowy
 • -pneumatyczny
 • -pneumatyczny dynamiczny

Karabin

 • -dowolny
 • -sportowy
 • -standardowy
 • -pneumatyczny

Strzelba gładkolufowa

 • -Trap
 • -Double Trap
 • -Skeet

Bronie i kaliber

Obowiązująca broń i jej kaliber wg. przepisów ISSF:

4,5mm – pistolety i karabiny pneumatyczne

22/5,6mm – broń kulowa (pistolety i karabiny) małokalibrowa bocznego zapłonu

do 8mm – karabiny dużego kalibru

7.62mm – 9,65mm – pistolety i rewolwery centralnego zapłonu

Wagomiar nie większy niż 12 – broń śrutowa (wszelkiego rodzaju strzelby)

Kaliber broni – najmniejsza średnica przewodu lufy. W przypadku luf bruzdowanych, kaliber jest średnicą mierzoną między polami gwintu.

Centralny, a boczny zapłon

Główna różnica między amunicją bocznego, a amunicją centralnego zapłonu jest sposób umieszczenia masy zapłonowej (która po zbiciu przez iglicę broni oprowadza do zapalenia się ładunku miotającego) w naboju.

W przypadku amunicji centralnego zapłonu, masa zapłonowa jest osobnym elementem naboju(spłonka) i jest umieszczona w gnieździe na samym środku denka łuski. Aby doszło do wystrzału, iglica musi uderzyć w centralną część łuski – stąd nazwa ‘centralny zapłon’.

W amunicji bocznego zapłonu masa zapłonowa jest wprasowana bezpośrednio w kryzę łuski. Aby doszło do wystrzału, iglica broni uderza w bok tylnej części łuski, a nie w jej środek – stąd nazwa ‘boczny zapłon’.

Najpopularniejszym nabojem bocznego zapłonu jest nabój .22lr stosowany zarówno w karabinkach, jak i w pistoletach. Broń zasilana amunicją bocznego zapłonu zwykle nie ma wielkiego podrzutu, jest cichsza i lżejsza niż broń zasilana amunicją centralnego zapłonu, co czyni ją perfekcyjną do nauki strzelectwa.

Uzyskanie licencji zawodniczej

Aby uzyskać licencję zawodniczą PZSS trzeba należeć do klubu sportowego zrzeszonego w PZSS oraz mieć patent strzelecki, a także dla osób poniżej 23 roku życia przejść badania lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym bezpiecznego współzawodnictwo w sporcie strzeleckim.

Jeżeli te warunki są spełnione należy się zalogować na portal PZSS i pobrać szablon podania o wydanie licencji.

Po wypełnieniu szablonu należy złożyć podanie do swojego klubu macierzystego, wnieść opłatę i za pośrednictwem portalu PZSS zgłosić chęć uzyskania licencji zawodniczej.

Stowarzyszanie „Augustowscy Strzelcy”

Stowarzyszenie „Augustowscy Strzelcy” powstało w 2016 roku. Jego celem jest m.in. popularyzacja strzelectwa, zrzeszanie kolekcjonerów broni, działanie na rzecz niepodległości Rzeczpospolitej i jej umacniania oraz działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych.

Każda osoba, która ukończyła co najmniej 13 lat może wstąpić do stowarzyszenia po wypełnieniu deklaracji członkowskiej. Osoby niepełnoletnie mogą być członkami stowarzyszenia po uprzednim pokazaniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

Polska Organizacja Wojskowa

Polska Organizacja Wojskowa (POW) jest organizacją przysposobienia wojskowego młodzieży polskiej, kultywującą tradycję Polskiej Organizacji Wojskowej z lat 1914-1918/1919.

Aby wstąpić w szeregi P.O.W. należy stawić się w na nabór w wyznaczonym terminie. Nabory są organizowane regularnie i ogłaszane przez organizację na ich stronie na Facebooku.

|Bart.