Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego pn. Pozytywny Marsz Kobiet – promocja zdrowego stylu życia, profilaktyka raka piersi złożoną przez Stowarzyszenie „Pozytywka” z siedzibą w Augustowie. Termin zgłaszania uwag do 5 maja 2021 r. pocztą elektroniczną na adres: iwona.gutowska@urzad.augustow.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3-go Maja 60, 16-300 Augustów.

zdjęcie ilustracyjne augustow.org

Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

Pozytywny Marsz Kobiet

Miejsce realizacji: rozpoczęcie marszu Rynek Zygmunta Augusta, przejście kobiet na Bulwary przy ul Rybackiej. Marsz zakończony piknikiem oraz mini recitalem „Pozytywne wibracje”.

Realizacja zadania rozpocznie się Pozytywnym Marszem Kobiet. Marsz ten tworzyć będą kobiety, które chorowały, nadal chorują lub mają członka rodziny chorującego na raka. W marszu tym uczestniczyć będą również osoby chore i zdrowe dla których profilaktyka chorób nowotworowych jest priorytetem. Kobiety te swoją postawą oraz uśmiechem łamią stereotypy związane z postrzeganiem osób dotkniętych chorobą nowotworową.

Kolejnym ważnym aspektem imprezy jest aktywizowanie kobiet, które doświadczyły zachorowania na raka piersi bądź innymi chorobami nowotworowymi, z jakimi borykają się kobiety. Bardzo ważny jest dla nich powrót do normalności, odzyskanie poczucia własnej wartości oraz pewności siebie. Warto podkreślić, że choroba dotyka nie tylko samych kobiet, ale także i ich rodziny: mężów, dzieci, rodziców. Dlatego nasza impreza dedykowana jest również całym rodzinom.

Termin realizacji celowo dobrany w okolicach 26 maja tj. Dniu Matki, to dzień, w którym szczególnie jako matki I córki możemy wykazywać się troską o swoje zdrowie.

Pomimo pandemii zdecydowaliśmy się na organizację imprezy, ponieważ chcemy uświadomić mieszkańcom Augustowa, jak ważna jest czujność onkologiczna, profilaktyka przeciwnowotworowa i przypomnieć o konieczności badań.

W trakcie trwania pikniku, kobiety będę miały okazję wysłuchania recitalu dedykowanego specjalnie dla nich oraz prelekcji na temat profilaktyki pierwotnej i wtórnej.

Instruktor Zumby poprowadzi trening zachęcając do aktywności fizycznej.

W trakcie trwania pikniku będą rozdawane ulotki z dokładną instrukcją w jaki sposób badać piersi. Planowana impreza jest imprezą plenerową, co pozwoli zachować reżim sanitarny.

PLIK

Oferta pozakonkursowa (PDF 835,77 KB)

| urzad.augustow.pl