Rząd przyjął projekt ustawy, która ostatecznie zlikwiduje OFE i przekształci je w Indywidualne Konta Emerytalne. Rewolucja ma się rozpocząć 1 czerwca. Przeniesienie środków ma zakończyć się z początkiem 2022 roku – czytamy dziś w najnowszej informacji na ten temat na portalu money.pl

Zdjęcie: KPRM Krystian Maj

Dalej to samo źródło informuje:

„Nieco ponad pół roku, tyle ma zająć przenoszenie środków z Otwartych Funduszy Emerytalnych na Indywidualne Konta Emerytalne – wynika z ustawy, która ma ostatecznie zlikwidować OFE. Rząd podczas wtorkowego posiedzenia przyjął jej projekt.

Obecny model funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych (OFE) zostanie przebudowany” – poinformowało CIR.

Jak przekonuje rząd, ta operacja pozwoli przekazać Polakom pieniądze zgromadzone przez nich w OFE. To bowiem wprost wynika z ustawy.

Środki zgromadzone na IKE będą prywatną własnością oszczędzającego i nie będą mogły stanowić przedmiotu transferu do budżetu państwa. Co to oznacza? Że pieniądze te nie będą mogły być wykorzystywane przez rządzących i gwarantować ma to właśnie ustawa.

To istotna zmiana. W OFE bowiem pieniądze były publiczne – o czym przesądził, w orzeczeniu z 2015 r., Trybunał Konstytucyjny.

Ustawa miała zacząć obowiązywać od początku roku, ale z uwagi na pandemie przesunięto termin. Operacja miałaby zacząć się 1 czerwca. Do 2 sierpnia będzie czas na złożenie deklaracji o przeniesieniu środków z OFE do ZUS.

Przejście z OFE na IKE ma być automatyczne. Stanie się to bez potrzeby wykonywania jakichkolwiek czynności czy dostarczania deklaracji przez oszczędzających. Pieniądze przekazane z OFE do IKE, w przeciwieństwie do tych, które trafią do ZUS-u, będą podlegały dziedziczeniu.

Każdy może zdecydować czy pozostawić pieniądze na IKE, powstałe z przekształcenia OFE, czy przelać je do ZUS-u. Jednym z głównych założeń reformy jest likwidacja tak zwanego „suwaka”, który teraz pomniejsza oszczędności emerytów zgromadzone w OFE – na 10 lat przed emeryturą zaczyna się je stopniowo przekazywać do ZUS.

Środki zgromadzone w IKE będą mogły być wypłacone przez oszczędzającego lub spadkobierców w całości bądź w częściach bez dodatkowych opłat czy podatków.

Ostateczne przekształcenie jednak miałoby nastąpić z dniem 28 stycznia 2022 r. Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO), powstałe z przekształcenia OFE wniosą z tytułu przekształcenia opłatę odpowiadającą wartości 15 proc. aktywów netto OFE w dwóch transzach w 2022 r.

Jest to – jak zaznaczono w projekcie – stawka równoważna efektywnej stopie opodatkowania emerytur wypłacanych z ZUS-u. Środki z tej opłaty trafią do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) i mogą być przeznaczone wyłącznie na obsługę zobowiązań FUS.

Wtedy też minimalna alokacja w krajowe akcje ma wynieść 75 proc. Według projektu przekazanie pierwszej transzy opłaty przekształceniowej do FUS ma nastąpić do 11 lutego 2022 r., a drugiej do 28 października 2022 r.”

|źródło: https://www.money.pl/