Polska Agencja Inwestycji i Handlu wspólnie z Arturem Kosickim, Marszałkiem Województwa Podlaskiego oraz Podlaskim Centrum Obsługi Inwestora ocenią czołowe tereny inwestycyjne w województwie podlaskim. Stawką jest zwiększenie szans na pozyskanie projektów inwestycyjnych oraz rozwój gospodarczy zwycięskiej gminy.

Prestiżowy tytuł najlepszego terenu inwestycyjnego, pierwszeństwo w prezentacji przed potencjalnymi inwestorami, a także specjalna promocja w ramach działań marketingowych prowadzonych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH) oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego to główne korzyści, na które mogą liczyć laureaci konkursu.

„Grunt na medal”, organizowany już po raz dziewiąty przez PAIH, prowadzony jest co dwa lata równolegle w szesnastu polskich województwach.

Jego celem jest wyłonienie w każdym regionie najlepszego niezabudowanego terenu inwestycyjnego (greenfield) o powierzchni co najmniej dwóch hektarów, który w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego został przeznaczony pod inwestycję przemysłową.

Konkurs adresowany jest do starostów, prezydentów, burmistrzów i wójtów, którzy mogą zgłosić do udziału w przedsięwzięciu tereny stanowiące własność samorządu lub osób prywatnych. Każde starostwo, miasto lub gmina może zaproponować dowolną liczbę kandydatur, pod warunkiem, że ich status prawny jest uregulowany oraz nie były one laureatami minionych edycji konkursu. Konieczne będzie również wprowadzenie terenu inwestycyjnego do generatora ofert znajdującego się na portalu PAIH.

Udział w konkursie nie wiąże się z ponoszeniem jakichkolwiek opłat. Laureaci, poza okolicznościową statuetką, otrzymują certyfikat „Grunt na medal” 2021 oraz możliwość używania logo konkursu w materiałach promocyjnych.

Przedsięwzięcie jest również świetną okazją do zdobycia wiedzy i doświadczenia w zakresie obsługi inwestorów oraz opracowywania atrakcyjnej oferty inwestycyjnej.

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia do Podlaskiego Centrum Obsługi Inwestora w terminie do 26 marca 2021 r. Zgłoszenia należy przekazywać pocztą elektroniczną na adresy:

katarzyna.krutul@wrotapodlasia.plmarcin.poplawski@wrotapodlasia.pl

oraz dosłać w formie drukowanej na adres:

Podlaskie Centrum Obsługi Inwestora

Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

  1. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

15-888 Białystok

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału oraz przebiegu konkursu znajdują się w załączonych plikach. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, telefonicznie pod numerami: 85 66 54 985, 85 66 54 495 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej katarzyna.krutul@wrotapodlasia.plmarcin.poplawski@wrotapodlasia.pl  

Pliki do pobrania TUTAJ >>>

| wrotapodlasia.pl