Ogólnopolski operator sieci komórkowej podłączył do Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej (SSPW) kolejne miejscowości na terenie województwa podlaskiego. Jest to już 9 operator obecny w najważniejszym węźle sieci SSPW Podlaskie.

Ten sam operator wybudował linię światłowodową w Surażu pomiędzy węzłem SSPW i swoim masztem komórkowym BTS (Base Transceiver Station), zlokalizowanym za Muzeum Kapliczek. Wykonane prace wraz z dzierżawą blisko 48 km włókna światłowodowego SSPW w relacji Białystok – Suraż zapewniają optyczne podłączenie masztu BTS, który dotychczas zasilany był sygnałem radiowym.

Zmiana technologii i wykorzystanie infrastruktury SSPW Podlaskie przez operatora komórkowego diametralnie zwiększyło jakość świadczonych usług LTE w rejonie Suraża. Dzięki wydzierżawionemu odcinkowi światłowodu, sieć SSPW Podlaskie udostępnia już ponad 500 km włókien światłowodowych swoim Klientom na całym obszarze województwa podlaskiego.

Miastkowo przygotowywane do podłączenia

Białostocki operator realizujący unijny projekt budowy sieci dla mieszkańców zamontował własne urządzenia dostępowe w węźle SSPW Miastkowo. Zainstalowane urządzenia wykorzystują zasilenie energetyczne z węzła z gwarantowanym podtrzymaniem na wypadek przerwy w dostawie prądu (węzły SSPW Podlaskie wyposażone są w zestawy akumulatorów).

Dodatkowo operator wykorzystał 774 m rurociągu SSPW biegnącego wzdłuż ul. Łomżyńskiej w Miastkowie (droga krajowa nr 61), do którego wprowadził kabel światłowodowy zakończony na przełącznicy w węźle sieci wojewódzkiej. Jest to modelowy przykład wykorzystania wojewódzkiej sieci szkieletowo – dystrybucyjnej przez dostawcę usług internetowych (Internet Service Provider – ISP).

Sieć dostępowa dla mieszkańców budowana jest od istniejącego węzła sieci regionalnej. Sieć dostępowa w Miastkowie zasilana będzie transmisją 1 Gb/s z węzła sieci SSPW Podlaskie. Takich realizacji powinno być dużo więcej w naszym województwie.

Szkoła w Wyszkach z szybkim Internetem

Tuż przed wakacjami operator AVITO z Łomży wprowadził 668 m kabla światłowodowego do kanalizacji SSPW Podlaskie na odcinku od studni przy szkole do węzła Wyszki wzdłuż ul. Szkolnej. Wydzierżawiony odcinek rurociągu SSPW wraz z usługą transmisji 100 Mb/s zapewnia podłączenie już 64 szkoły do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej dzięki wykorzystaniu infrastruktury i usług Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Podlaskiego. Już od września dzieci i młodzież uczęszczająca do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wyszkach będzie mogła korzystać z zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem możliwości, jakie daje szybkie łącze internetowe, dzięki sieci szerokopasmowej, którą zarządza Województwo Podlaskie.

Sygnał o prędkości 1 Gb/s z węzła SSPW Wyszki wykorzystywany jest także przez warszawskiego operatora JMDI do świadczenia kompleksowych usług (internet, telewizja, telefon) dla mieszkańców
i Urzędu Gminy w Wyszkach. 

Ponadto sieć SSPW Podlaskie wydzierżawiła 492 m rurociągu w Turośni Kościelnej oraz zwiększyła parametry świadczonych usług transmisji danych dla jednego z białostockich ISP w węzłach Białystok do 3 Gb/s i Rudka do 1 Gb/s.

| Departament Społeczeństwa Informacyjnego UMWP