Na XIX sesji Rady Miejskiej w Augustowie, zapytania radnych dotyczyły m.in. terminu zakończenia inwestycji światłowodowych prowadzonych na terenie naszego miasta.

Prace na terenie Augustowa prowadzone są przez 3. operatorów. Największa inwestycja prowadzona jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Ten projekt zakłada podłączenie do sieci szybkiego Internetu ok. 3400. punktów adresowych. – Taka liczba sprawia, że praktycznie każdy chętny będzie mógł skorzystać z takich podłączeń – powiedział Burmistrz.

Zakończenie prac prowadzonych w ramach tej największej inwestycji ma nastąpić w październiku tego roku.

Nagranie odpowiedzi burmistrza pod tekstem.

|Bart.