Według najnowszych założeń, całkowity koszt wyniesie 1,75 mln zł. Jak informowaliśmy, droga ta ma przechodzić przez środek planowanego w tym rejonie parku uzdrowiskowego.

ulica Hotelowa w Augustowie zdjęcie www.augustow.org

Podczas wspólnego posiedzenia komisji miejskich augustowskiej rady burmistrz Mirosław Karolczuk tłumaczył, że dzięki wzrostowi kosztów uda się ocalić przed wycinką prawie 100 drzew.

Odsunęliśmy się ze ścieżką pieszo-rowerową dalej. W jak największym stopniu pójdzie ona po tej wyjeżdżonej przez rowerzystów oraz wydeptanej przez pieszych alei. Dzięki temu zaoszczędzimy jak najwięcej drzew. Natomiast odległość tego ciągu od jezdni będzie w różnych miejscach inna, ale na tyle duża, że musimy wykonać przy niej dodatkowe oświetlenie.

Część radnych obawiała się, że wyremontowanie Hotelowej zwiększy na niej ruch, a co za tym idzie – hałas w strefie uzdrowiskowej A. Mirosław Karolczuk zapewnia jednak, że normy zostaną zachowane.

Już podjęliśmy działania zmierzające do ograniczenia hałasu w tym miejscu. Zamierzamy postawić tablice informujące o prędkości, jaką osiągają pojazdy. Będą informowałyby kierowców o tym, czy przekroczyli dozwoloną prędkość, czy nie. Liczymy na wyrozumiałość i na to, że mieszkańcy po prostu będą zwalniali. Chcemy tam znacznie uspokoić ruch. Hałas na sąsiedniej ulicy Zdrojowej pojawia się wówczas, kiedy pojazdy jeżdżą za szybko.

Część radnych oraz mieszkańców uważa, że na Hotelowej ruch samochodowy w ogóle nie powinien się odbywać.

| red: kap

autor: Marta Sołtys / radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki