zdjęcie ilustracyjne augustow.org

Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje.”

 Jan Paweł II

Szanowni Państwo,

 W 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja oddajemy hołd jej twórcom i uświadamiamy sobie jej historyczne znaczenie. Autorzy tego jednego z najważniejszych aktów prawno-ustrojowych w naszej historii kierowali się patriotyczną troską o dobro wspólne i przyszłość Rzeczypospolitej, wyrażając to w jego preambule: (…) dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy. Konstytucja 3 Maja stała się testamentem do wypełnienia przez kolejne pokolenia Polaków. Mimo upływu 230 lat jest ona nadal żywym źródłem patriotyzmu i szkołą postaw obywatelskich wobec własnej Ojczyzny.

Tegoroczne uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja przyszło nam po raz drugi obchodzić w trudnych warunkach epidemii koronawirusa. Nie możemy jeszcze organizować większych zgromadzeń ani wygłaszać przemówień do licznie zebranych uczestników uroczystości. Nie powinno to jednak oznaczać zaniechania rocznicowych refleksji i poszukiwania mądrych  inspiracji dla naszej służby Polsce. Wynikający z Konstytucji 3 Maja patriotyczny imperatyw każe nam kierować się dobrem wspólnym, jakim jest pomyślny rozwój Rzeczypospolitej.

Naszym zadaniem jest stać na straży niepodległości, autentycznej suwerenności i podmiotowości naszej Ojczyzny, tradycji i wartości cywilizacji europejskiej, budowanej przez stulecia. Mądre korzystanie z doświadczenia i dorobku naszych przodków jest gwarancją dobrej przyszłości Polski.

Konstytucja 3 Maja, której celem było ratowanie chylącej się ku upadkowi
Rzeczypospolitej miała swoich niebezpiecznych zewnętrznych, ale i wewnętrznych przeciwników. Pod fałszywymi hasłami walki o zagrożoną demokrację szlachecką sięgali oni po pomoc obcych mocarstw w imię swoich partykularnych interesów. W ten sposób szkodzili Polsce i przyczynili się do utraty na długie lata Jej niepodległości. Ten czas polskiej historii powinien być dla nas wszystkich, również dzisiaj, dziejową nauką i przestrogą, aby nigdy się ona nie powtórzyła.     

Obchodząc tegoroczne święto polskiej myśli konstytucyjnej i wyrażającego się w niej patriotyzmu, mimo trudnych warunków i ograniczeń, których aktualnie doświadczamy, potraktujmy je jako zaproszenie do czerpania z odwagi, odpowiedzialności i mądrości twórców Konstytucji 3 Maja, abyśmy mogli jak najlepiej służyć niepodległej i suwerennej Rzeczypospolitej.

Z patriotycznymi pozdrowieniami

Jarosław Zieliński

Święto Konstytucji 3 Maja 2021 roku