Augustów słynie z aktywnych seniorów. Ogólnopolskie instytucje dostrzegają pracę naszych mieszkańców. Podczas V Forum Wolontariatu Przewodnicząca Augustowskiej Rady Seniorów – Pani Helena Jolanta Sołtys została uhonorowana prestiżową nagrodą za swoją pracę na rzecz seniorów oraz działalność wolontariacką w Stowarzyszeniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Augustowie.


Przewodnicząca na medal  

Pani Helena Jolanta Sołtys od wielu lat angażuje się w działalność publiczną i wolontariacką na rzecz seniorów. Jest członkiem Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Augustowie, gdzie pełni funkcję prezesa. Dzięki jej pracy osoby starsze mają aktywnie uczestniczą w organizowanych spotkaniach oraz zyskują nowe możliwości rozwijania swoich zainteresowań i umiejętności.

– Z podziwem przyglądam się działaniom naszej Przewodniczącej Rady Seniorów. Pani Helena od lat pokazuje, jak działać z werwą i skutecznie dbać o potrzeby naszych seniorów. Energii mogłaby jej pozazdrościć niejedna młoda osoba. Gratuluję i trzymam kciuki za kolejne sukcesy. – powiedział Burmistrz Mirosław Karolczuk.


Wręczenie w Pałacu Belwederskim

Nagroda Wolontariatu Korpusu Solidarności dla Wolontariuszy i Koordynatorów Roku 2022 została wręczona podczas uroczystej gali, która odbyła się w pałacu Belwederskim w Warszawie.

Dotychczasowa działalność Pani Heleny Jolanty Sołtys przyczyniła się do rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Augustowie i wsparcia oferty edukacyjnej dla seniorów zamieszkujących nasze miasto. Przyznana nagroda jest wyrazem uznania dla jej pracy wolontarystycznej na rzecz seniorów oraz aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym Augustowa.

Gratulujemy.

zdjęcia: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

[*as] Urząd Miejski w Augustowie