Wnioskował o to właściciel działki znajdującej się nad samym Kanałem Bystrym. Podczas ostatniej sesji radni się na to zgodzili i uchwalili zmiany do studium zagospodarowania przestrzennego miasta.

Kanał Bystry w Augustowie, fot. augustow.org

Jednak zdaniem opozycyjnego radnego Marcina Kleczkowskiego, nie jest to odpowiednie miejsce do budowania bloków.

– Odwiedziłem miejsce, w którym proponowana jest zmiana między ul. Waryńskiego a Kanałem Bystrym. Czterech sąsiadów, z którymi rozmawiałem, było zdziwionych, że w ogóle taki proces przebiega.  Prowadzi to do bałaganu architektonicznego i do budowy budynków wielorodzinnych nad samym brzegiem kanału. Jest to rzecz niedopuszczalna.

Innego zdania jest radna Magdalena Śleszyńska.

– Kilka osób, które wyjechały z Augustowa i nie mają teraz jak pomagać swoim rodzicom, kibicuje tej inwestycji. Chcieliby im na stare lata takie mieszkanie kupić – tak, by nie musieli wyprowadzać się spośród swoich sąsiadów, aby dalej mogli chodzić do tego samego sklepu, lub na mszę do swego kościoła. Uważam, że wszędzie tam, gdzie takie budynki mogą się pojawiać, należy wspierać tego typu działania.

Zanim jednak właściciel będzie mógł rozpocząć budowę, trzeba zmienić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. A to może potrwać nawet kilka lat.

| red: mik

autor: Marta Sołtys /radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki