Nie tak dawno, po całkowitym remoncie, odebrany został nowy budynek Przedszkola nr 2 na Kopernika, a już ruszają kolejne inwestycje w szkołach i przedszkolach. Burmistrz zdecydował o przeznaczeniu na ten cel niemal 330 tysięcy złotych. To kolejny krok ku poprawie warunków nauczania.

zdęcie ilustracyjne UM w Augustowie

Rok 2021 przynosi następne inwestycje w augustowską edukację. Po całkowitym remoncie Przedszkola numer 2, Żłobka, po zwiększeniu etatów psychologów oraz pedagogów i grantach edukacyjnych, miasto planuje kolejne wydatki, które poprawią warunki w żłobku, przedszkolach i szkołach. 

– Nie tak dawno skończyliśmy remont Przedszkola numer 2. Miejsce to stało się nowoczesną i bezpieczną przestrzenią, w której rozwijają się nasze augustowskie maluchy. Przedszkole cieszy nie tylko dzieci, ale również nauczycieli i rodziców. Inwestycja zakończona, więc czas na kolejne. Postanowiłem dokonać odpowiednich przesunięć budżetowych i przeznaczyć ponad 300 tysięcy złotych na remonty i zakupy. Zależy mi na tym by wszystkie placówki dawały dzieciom najlepsze warunki i taki cel będzie mi przyświecał podczas tworzenia kolejnych planów. Regularnie dbam o podnoszenie standardów w miejskich przedszkolach i szkołach. To mój obowiązek, który krok po kroku spełniam. 

– powiedział Burmistrz Mirosław Karolczuk.

Najbliższe modernizacje będą dotyczyły siedmiu placówek.

Najpoważniejsze prace planowane są w Żłobku. Najmłodsi zyskają nowe, bezpieczne i całkowicie wyremontowane łazienki. Remont dotyczyć będzie również toalet dla personelu. W Żłobku zainstalowany zostanie system klimatyzacji. Zapewni to najmłodszym pełen komfort stabilnej temperatury i wilgotności, niezależnie od warunków na zewnątrz. Planowany koszt tej inwestycji opiewa na ponad 100 tysięcy złotych.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 doczeka się finału remontu biblioteki. Wszyscy wiemy, jak ważną rolę odgrywa. To tam pobudza się czytelniczą ciekawość i wyobraźnię, które kształtują dzieci i młodzież na lata. Warto dbać o to, by biblioteka była przestrzenią przyjazną i zaspokajającą potrzeby uczniów. Zakres prac remontowych obejmuje także modernizację monitoringu – ważnego narzędzia w zapewnieniu bezpieczeństwa uczniom. Koszt inwestycji to około 60 tysięcy złotych.

Przewidziana modernizacja dotyczyć będzie również Przedszkola nr 6 i nr 4. W pierwszej placówce pojawią się nowe szafki uczniowskie, a jej kuchnia zostanie doposażona w nowy sprzęt. Całkowity koszt wyniesie około 50 tysięcy złotych. Druga zaś w ramach dodatkowych środków otrzyma nowy parkiet w sali przedszkolnej. 

Przeznaczone środki pozwolą również na montaż nowego parkietu w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej numer 6. Dzięki dodatkowym funduszom Szkoła Podstawowa Nr 3 będzie mogła wyremontować dach oraz zakupić nowy piec i sprzęt niezbędny do przygotowywania codziennych posiłków dla dzieci i młodzieży. 

Prace modernizacyjne mają jeden jasny cel: poprawę warunków w jakich przebywać będą nasze dzieci.

| Urząd Miejski w Augustowie