Już od 8 listopada będzie można składać wnioski o nowy dowód osobisty. Zmiany dotyczyć będą zarówno wyglądu nowych dokumentów, jak i procedury ich uzyskiwania. Nie ma konieczności wymiany dotychczasowego dowodu, jeśli jest on nadal ważny. W związku z wejściem w życie nowych przepisów, w piątek, 5 listopada, przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych będzie realizowane tylko do godziny 10.00.

W najnowszej wersji dokumentów tożsamości pojawią się dodatkowe zabezpieczenia, czyli odciski palców oraz odwzorowany własnoręcznie podpis posiadacza. Odciski palców pobierane podczas składania wniosku o dowód osobisty, nie będą widoczne na dokumencie – zostaną zapisane w jego warstwie elektronicznej. W przypadku mieszkańców, od których ze względu na stan zdrowia nie da się pobrać odcisków palców, dowód zostanie wydany jedynie na 12 miesięcy. Natomiast osoby z niepełnosprawnością, od których pobranie odcisków jest trwale niemożliwe, otrzymają dokumenty bez tej cechy biometrycznej. Ich dokumenty zachowają ważność przez 10 lat – wjaśnia Michał Kotarski, Kierownik Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych.

Wejście w życie nowych przepisów oznacza również zmiany w sposobie wnioskowania o dokument tożsamości przez internet. Obecnie ta usługa jest niedostępna, ale po zmianach powróci, jednak w ograniczonym zakresie. On-line będzie można wystąpić jedynie o dokumenty dla dzieci poniżej 12. roku życia. Dowody osobiste dla małoletnich do 12. roku życia będą wydawane na 5 lat. Pozostałe osoby w związku z pojawieniem się odcisków palców i podpisów w dowodach, będą musiały osobiście złożyć wniosek w urzędzie.

Dotychczasowe dokumenty zachowują ważność do określonej w nich daty.

|urzad.augustow.pl/