Mieszkańcy Augustowa,

Burmistrz Miasta Augustowa informuje o nowo otwartym punkcie konsultacyjno-informacyjnym w ramach Priorytetowego Programu „Czyste Powietrze”. Punkt mieści się w budynku po byłym Gimnazjum nr 2 przy ul. Nowomiejskiej 41. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 tel. 511 181 889.

zdjęcie ilustracyjne augustow.org

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, otwieramy gminny punkt Priorytetowego Programu „Czyste Powietrze”. Dzięki niemu augustowianie uzyskają kompleksowe i precyzyjne informacje o wsparciu finansowym na wymianę pieców i termomodernizację domów oraz pomoc przy złożeniu wniosku.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych. Dotacje i pożyczki są udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Akcja skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet dzięki oszczędnościom finansowym.

Warunek podstawowy

 • Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe)
 • oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu
 • docieplenie przegród budynku
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
 • montaż lub modernizacje instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 • instalacje odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Terminy

 • Realizacja programu: lata 2018-2029
 • Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
 • Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.

Nabór wniosków:

 • Prowadzony będzie w trybie ciągłym, czyli wnioski będą oceniane na bieżąco
 • Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane przez właściwe terytorialnie Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób ich wypełniania (elektronicznie lub papierowo), będą zamieszczone na stronach internetowych właściwych WFOŚiGW

Maksymalna kwota dotacji

Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów.

 • Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł.
 • Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki.
 • Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu
 • docieplenie przegród budynku
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
 • montaż lub modernizacje instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 • instalacje odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Więcej informacji dostępne są na dedykowanym portalu: https://portal.wfosigw.bialystok.pl/

Województwo podlaskie obsługiwane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, ul. Św. Rocha 5, 15–879 Białystok.

| urzad.augustow.pl