„Ustawa licznikowa” to przede wszystkim propozycje bardzo korzystnych rozwiązań m.in. dla odbiorców energii elektrycznej. Dokument zakłada, że do 2028 r. zostaną zainstalowane liczniki zdalnego odczytu w 80 proc. gospodarstw domowych.

zdjęcie ilustracyjne augustow.org

Cyfryzacja polskiej energetyki

Za inwestycję w zakresie instalacji inteligentnych liczników będą odpowiadać operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD). Pozwoli to OSD na przygotowanie odpowiednich postępowań o zamówienia publiczne na zakup liczników inteligentnego odczytu (LZO), a producentom liczników da możliwość przystosowania procesów produkcyjnych i udziału w przetargach organizowanych na zasadach konkurencyjnych przez operatorów.

Zmiany w cyfryzacji energetyki zostaną przeprowadzone według harmonogramu określonego w ustawie.

Rozporządzenia pomiarowe i CSIRE

Jak zapewnia Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska, wymiana tradycyjnych liczników na nowoczesne nie odbędzie się bez przyjęcia szczegółowych ram prawnych.

Dodaje, że projekty tzw. rozporządzenia pomiarowego i rozporządzenia w sprawie procesów rynku energii, zwanym rozporządzeniem CSIRE po ich opracowaniu w ministerstwie zostaną przekazane do konsultacji publicznych i uzgodnień między resortami.

źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
oprac.: Cezary Rutkowski
red.: Paulina Tołcz
fot.: Kamil Timoszuk

|wrotapodlasia.pl