Podczas gdy wiele samorządów ma poważny problem ze sporządzeniem projektu budżetu, Burmistrz Augustowa właśnie przekazał Radnym Rady Miejskiej gotowy dokument. Sprawdziliśmy! Plan na rok 2022 jest bardzo ambitny. Nie we wszystkich miastach sytuacja ma się tak dobrze jak u nas. Samorządy borykają się bowiem z ogromnymi trudnościami spowodowanymi załamaniem wpływów z podatku PIT.

Ambitny budżet mimo zmian w prawie

Od kilku miesięcy wiadomo, że zmiany dotyczące podatku PIT spowodują znaczne obniżenie dochodów samorządów. Powoduje to spore kłopoty finansowe i problemy ze zbilansowaniem budżetów. Według doniesień mediów, ponad połowa samorządów w Polsce może mieć problem z uchwaleniem budżetu na przyszły rok. W tej sprawie protestowały w Warszawie organizacje samorządowe. Jak wyjaśnia Zastępca Burmistrza Sławomir Sieczkowski, do niedawna Skarbnik Augustowa, nagły spadek dochodów z PIT dotyczy również naszego miasta:

– Zmiany w podatku PIT mocno dotknęły samorządy w całym kraju, wpływając nagle i niespodziewanie na drastyczny spadek dochodów bieżących. Większość miast i gmin ma w związku z tym trudności w zbilansowaniu budżetu. Zmiany w prawie spowodowały, że Augustów straci ponad 8 milionów złotych wpływów. To bardzo trudna sytuacja, ale poradziliśmy sobie ze złożeniem projektu budżetu, który jest ambitny inwestycyjnie i prorozwojowy.

Plan na ważne inwestycje

Dochody budżetu zostały zaplanowane na kwotę 140.271.397zł, wydatki na 150.316.611zł, z tego ponad 21 milionów złotych na inwestycje. Burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk proponuje, aby w przyszłym roku przeprowadzić modernizację pierwszego odcinka bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie. W sumie na realizację tego celu przewidział 4 miliony złotych. Dzięki inwestycji niedaleko napisu Augustów pojawi się strefa rekracji, a nowe kładki zastąpią dotychczasowe schody i ułatwią dostęp osobom niepełnosprawnym, rowerzystom i rodzicom z dziećmi.

Burmistrz planuje również rozpoczęcie w przyszłym roku największego programu inwestycji związanych ze sportem o łącznej wartości ponad 33 milionów złotych. Ruszyć ma budowa nowej sali gimnastycznej dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 oraz budowa nowego stadionu na Tytoniowej. Dokończone ma być zagospodarowanie Błoni nad Nettą. Tam powstanie między innymi całkowicie nowy plac zabaw, o który mocno zabiegają rodzice najmłodszych dzieci.

Kolejnym ważnym przedsięwzięciem jest rewitalizacja Osiedla Przylesie, na które zaplanowano w przyszłorocznym budżecie 2,5 miliona złotych. Cały projekt szacowany jest wstępnie na 5 milionów. Za tę kwotę przestrzeń osiedla ma być przebudowana zgodnie z projektem, do którego wytyczne powstały w drodze konsultacji z mieszkańcami.

Burmistrz w przyszłorocznym budżecie zaplanował też utworzenie Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów zwanego Domem Seniora. Utworzenie miejsca spotkań i zajęć dla najstarszych mieszkańców miasta będzie kosztowało blisko 1,3 miliona złotych.

Poza wskazanymi wyżej inwestycjami projekt budżetu przewiduje 700 tysięcy złotych na kontynuację programu budowy chodników, 800 tysięcy złotych na przebudowę drogi Żarnowo II – Białobrzegi, 370 tysięcy złotych na stworzenie pomnika w hołdzie ofiarom Obławy Augustowskiej, 300 tysięcy złotych na monitoring miejski. Na inwestycję związaną z budową wielorodzinnego budynku wraz z adaptacją terenu przy ul. Tytoniowej 8B w Augustowie trafi 346 tysięcy złotych. Blisko ćwierć miliona złotych trafi na przebudowę budynku przy Nowomiejskiej 41 na potrzeby świetlicy środowiskowej.

Start największego programu inwestycji

W przyszłym roku Miasto Augustów uruchomi największy program inwestycyjny od lat. Nakłady na jego realizację ujęte są już w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wydatki na ten cel na lata 2022-2023 to kwota ponad 66 milionów złotych. W trakcie roku planuje się zwiększenie skali realizowanych inwestycji m.in. w wyniku pozyskania środków na modernizację obiektów oświatowych, projekty drogowe na które zostały złożone wnioski w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kolejnych wielomieszkaniowych budynków komunalnych, kładki nad rzeką Nettą wraz z wieżą widokową i tężnią, parku uzdrowiskowego i innych inwestycji.  Przewiduje się, iż kwota ww. inwestycji znacząco przekroczy 100 milionów złotych.

Zdecydują radni

Burmistrz przedłożył radnym projekt budżetu. O jego ostatecznym kształcie zdecydują radni podczas sesji Rady Miejskiej. Jak mówi Burmistrz Mirosław Karolczuk:

– W trudnym dla samorządów czasie przygotowałem ambitny i prorozwojowy budżet. Liczę na jego poparcie przez radnych, gdyż zawarłem w nim szereg inwestycji bardzo ważnych dla mieszkańców. Zamierzam uruchomić rekordowy program inwestycji, który pozytywnie zmieni oblicze miasta. Nowe przestrzenie rekreacji, place zabaw, nowa sala gimnastyczna i stadion, to tylko przykłady. Nie zapominamy o chodnikach oraz ulicach, na które złożyliśmy szereg wniosków o dofinansowanie.

| urzad.augustow.pl/