Powiat uważa, że jest to zajęcie pasa drogowego i od urzędu chce za to około 40 tys. zł.

zdjęcie ilustracyjne augustow.org

O nienaliczanie tej opłaty zaapelował powiatowy radny Michał Kotarskiego. Zwraca on uwagę, że Ratusz dekorując leżące w mieście ulice należące do starostwa, wyręcza ten samorząd i nie powinien jeszcze za to płacić.

– Ma to służyć wszystkim mieszkańcom, aby augustowianie mogli poczuć w całym mieście świąteczną atmosferę. Po raz kolejny proszę o umożliwienie ozdobienia tych ulic. Liczę na dobry gest ze strony zarządu powiatu.

Starosta Jarosław Szlaszyński wyjaśnił, że ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg. Przyznał jednocześnie, że starostwo odmówił władzom miasta, gdy te wnioskował do niego o dołożenie 100 tys. zł do zakupu ozdób świątecznych.

– Uznaliśmy, że poza Augustowem, w innych miejscowościach powiatu, żyją ludzie, którzy również będą obchodzić święta Bożego Narodzenia. Nas nie stać na to, aby współfinansować iluminacje we wszystkich gminach. Dla nas mieszkańcy są równi. Nasza odpowiedź była taka, że ozdabianie ulic leży w gestii przede wszystkim samorządu szczebla podstawowego.

Opłata, której powiat oczekuje od władz miasta dotyczy ulic – Mostowej, 3 Maja oraz Wojska Polskiego.

| red: mik

autor: Marta Sołtys /.radio.bialystok.pl /wiadomoci/suwalki