Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie prowadzi nabór na następujące instrumenty:

  • akordeon
  • flet
  • fortepian
  • gitara
  • klarnet
  • perkusja
  • saksofon
  • skrzypce
  • trąbka
  • wiolonczela

Badanie przydatności do instrumentu 13-14.05.2021 r. (czwartek, piątek) od godz. 15:00

Wniosek o przyjęcie do szkoły oraz prezentacja instrumentów znajduje się na stronie Internetowej: www.szkola-muzyczna.com.pl, którego skan należy przesłać poczta elektroniczna na adres: psmuz@data.pl do 14 maja 2021 r.

Oryginał wniosku oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej należy przesłać poczta lub osobiście do dnia 10 lipca 2021 roku”.

| Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie


* materiał sponsorowany