Program pilotażowy skierowany do dzieci i młodzieży uzależnionych od nowych technologii cyfrowych jest już realizowany na terenie województwa podlaskiego. Pacjenci objęci opieką, korzystają ze świadczeń bezpłatnie.

zdjęcie ilustracyjne augustow.org

Program pilotażowy stanowi odpowiedź na zaistniałą potrzebę zdrowotną, związaną z zagrożeniem wynikającym z częstego korzystania przez dzieci i młodzież z mediów cyfrowych za pośrednictwem narzędzi takich jak komputery, smartfony, tablety czy inne urządzenia elektroniczne, dodatkowo potęgowaną przez pandemię SARS-CoV-2.

– Do tej pory nie było poradni bezpośrednio dedykowanych oddziaływaniom terapeutycznym skierowanym do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych. Przeprowadzenie programu pilotażowego umożliwi przetestowanie sposobu organizacji opieki nad uzależnionymi od nowych technologii dziećmi i ich rodzinami – podkreśla Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Maciej Bogdan Olesiński. 

Program pilotażowy skierowany do dzieci i młodzieży uzależnionych od nowych technologii cyfrowych realizowany będzie w latach 2021-2023 w 10 ośrodkach na terenie kraju. W województwie podlaskim prowadzony będzie w Ośrodku Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych Etap przy ul. Włókienniczej 7 w Białymstoku, na podstawie programu oddziaływań terapeutycznych opracowanego przez personel placówki. 

– Umowa z poradnią na to nowe świadczenie obowiązuje od 27 grudnia 2021 r., co nas bardzo cieszy. Pacjenci i ich rodziny mogą już zgłaszać się do ośrodka po pomoc i wsparcie terapeutyczne – dodaje Maciej Bogdan Olesiński. 

Uzależnieni od nowych technologii – do kogo skierowany jest program?

Ze świadczeń skorzystać mogą zarówno dzieci przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego, jaki dzieci i młodzież objęci obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcący się w szkołach ponadpodstawowych do ich ukończenia.

Opieka ośrodka – na jakie świadczenia mogą liczyć pacjenci?

Pacjenci wraz z rodzicami mogą zgłosić się bezpośrednio do ośrodka realizującego program pilotażowy, gdzie uzyskają dedykowane wsparcie i opiekę. Program pilotażowy zawiera m.in:

– poradę lekarską diagnostyczną

– poradę lekarską terapeutyczną

– poradę psychologiczną diagnostyczną

– poradę psychologiczną

– sesję psychoterapii indywidualnej

– sesję psychoterapii rodzinnej

– sesję psychoterapii grupowej

– sesję psychoedukacyjną

Czas trwania terapii dostosowany jest w ośrodku do pacjenta, który się na nią zgłosi. Wszystkie świadczenia oferowane w ramach programu pilotażowego są dla pacjentów bezpłatne.

|Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ