Emeryci i renciści otrzymają w kwietniu 13. emeryturę. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne zostanie wypłacone w kwocie 1250,88 zł brutto z urzędu, bez konieczności składania wniosków – informuje w komunikacie Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) .

zdjęcie ilustracyjne

Jak podaje KRUS, dodatkowe świadczenie emerytalne przysługuje osobom, które 31 marca 2021 r. mają prawo do emerytury lub renty rolniczej, renty rodzinnej, okresowej emerytury rolniczej lub do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Trzynastą emeryturę wypłaca się osobie uprawnionej z urzędu, wraz ze świadczeniem emerytalno-rentowym, okresową emeryturą rolniczą lub rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym w kwietniowym terminie płatności emerytury lub renty.

Dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie przyznaje się do emerytur/rent/rodzicielskich świadczeń uzupełniających, które są zawieszone w dniu 31 marca 2021 r.

Osobie uprawnionej do kilku świadczeń emerytalno-rentowych przysługuje tylko jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. Do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, przysługuje jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w wysokości proporcjonalnej do liczby osób uprawnionych do tej renty na dzień 31 marca 2021 r., z wyłączeniem osób uprawnionych jednocześnie do renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Emeryci, którzy otrzymują emeryturę pracowniczą, otrzymają dodatkowe roczne świadczenie od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast osoby, którym świadczenia emerytalne oraz rentowe wypłaca KRUS oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (KRUS wypłaca emeryturę rolniczą a ARiMR rentę strukturalną), trzynastą emeryturę dostaną od Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Trzynasta emerytura jest opodatkowana, co oznacza, że potrącana jest z niej zaliczka na podatek dochodowy i składka na powszechne ubezpieczenie zdrowotne.

Jeśli okaże się, że 31 marca 2021 r. osobie nie przysługiwało prawo do emerytury/renty/rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, bądź podlegało zawieszeniu to musi ono ponownie sprawdzone. Jeżeli okaże się, że osoba nienależnie pobrała trzynastą emeryturę, to musi ją zwrócić.

Jak wynika z informacji białostockiego KRUS-u, emeryci i renciści otrzymają w kwietniu br. dwie decyzje:

  • o podwyższeniu świadczenia emerytalno-rentowego od 1 marca br. (tzw. waloryzacyjną),
  • oraz przyznającą dodatkowe świadczenie w kwocie 1.250,88 zł brutto.

Źródło: Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku

Oprac.: Cezary Rutkowski

Fot.: Marcin Nawrocki/Archiwum UMWP