Dziś, 26 lipca 2021 r. o godz. 10.00 w Augustowie odbyło się uroczyste otwarcie mieszkania wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Mieszkanie znajduje przy ul. Wojska Polskiego.

zdjęcie ilustracyjne augustow.org

W otwarciu uczestniczyli: Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku – Bożena Tomaszewska, Poseł na Sejm RP – Jarosław Zieliński, Burmistrz Miasta Augustowa – Mirosław Karolczuk, Ksiądz Dziekan – Wojciech Jabłoński, Prezes Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Augustowie – Krzysztof Anuszkiewicz, lokatorzy mieszkania, ich sąsiedzi oraz szereg innych osób zaangażowanych w realizację projektu i działalność SIS-G im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie.

Mieszkanie powstało w ramach pilotażowego projektu partnerskiego pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań”, który jest realizowany w pięciu gminach, w tym także w Augustowie. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, organizacjami partnerskimi są: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Augustowie.

Gości zaproszonych na tą uroczystość przywitał Krzysztof Anuszkiewicz, Prezes Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Augustowie.

mówi Krzysztof Anuszkiewicz

Już po oficjalnym otwarciu mieszkania jako pierwsza zabrała głos Bożena Tomaszewska z ROPS w Białymstoku.

mówi Bożena Tomaszewska

Rangi uroczystości nadała obecność posła na Sejm RP Jarosława Zielińskiego, którego wystąpienie również można odsłuchać w dołączonym pliku audio.

mówi Jarosław Zieliński

Budynek, w którym znajduje się mieszkanie wspomagane jest też siedzibą SIS-G im. Króla Zygmunta Augusta. Stowarzyszenie działa w nim na zasadzie umowy użyczenia z Miastem. Gospodarzem budynku i terenu jest więc Burmistrz Augustowa, który wypowiedział się na zakończenie tej uroczystości.

mówi Mirosław Karolczuk

Zapraszamy do obejrzenia naszej fotorelacji z uroczystości.

|Bart / augustow.org