Aby jego postanowienie weszło w życie, potrzebna jeszcze jednak pozytywna opinia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

zdjęcie ilustracyjne augustow.org

Kamila Ausztol z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego poinformowała, że do MSWiA zostało już przekazane zapytanie w tej sprawie.

– Wojewoda zdecydował o wygaszeniu mandatu radnemu Tomaszowi Dobkowskiemu, ale nie wydał jeszcze zarządzenia zastępczego. Zgodnie z przepisami o samorządzie gminnym o tym kroku poinformowano już ministerstwo. Jeśli nie zgłosi ono żadnych uwag, to w najbliższych dniach Bohdan Paszkowski wyda decyzję.

Przypomnijmy, iż chodzi o sprzedaż paliwa dla miejskich jednostek przez firmę Dobkowskiego. Ausztol podkreśla, że tym w przypadku wojewoda nie miał wątpliwości co do faktu złamania przez radnego prawa.

– Jego działalność gospodarcza polegała na sprzedaży paliwa miejskim jednostkom budżetowym i nie była incydentalna. To działanie regularne i zorganizowane. Znaczenie w tej sprawie miała również skala transakcji. Jeżeli radny przez cały okres sprawowania mandatu prowadził właśnie taką działalność, to odbiór społeczny tej sytuacji na pewno jest negatywny.

Od zarządzenia zastępczego wojewody Tomasz Dobkowski będzie mógł odwołać się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

| red: mik

autor: Marta Sołtys / radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki