Informujemy, że do dnia 28 lutego 2021 r. trwa drugi etap zbierania uwag do wzorca statutu stowarzyszenia. Wzorzec statutu może przyspieszyć proces założenia stowarzyszenia i stanowić podstawę do ustawowego usankcjonowania jednodniowego terminu jego rejestracji w KRS.

zdjęcie ilustracyjne www.augustow.org

Nowy wzorzec dostępny jest na stronie: https://trzeci.org/wzorzec-statutu-do-28-02-2021

W wersji edytowalnej do pobrania tutaj: https://trzeci.org/wzorzec-statutu-do-pobrania

Opinię nt. kształtu zapisów statutu można wyrazić na kilka sposobów, m.in.:

  • przechodząc na wskazaną wyżej stronę, gdzie dostępny jest wzorzec statutu, pod którym podpięte są formularze konsultacyjne,
  • wysyłając uwagi na niniejszy adres e-mail.

Prezentowany do konsultacji wzorzec statutu uwzględnia wskazania zgłoszone w I turze zbierania uwag.

Szerzej na temat zmian piszemy m.in. tutaj: https://publicystyka.ngo.pl/dialog-spoleczny-i-trzeci-org-do-28-lutego-trwa-drugi-etap-zbierania-uwag-do-wzorca-statutu-stowarzyszenia

Publikacja ostatecznej wersji propozycji wzorca statutu nastąpi do dnia 31 marca 2021 r.

Koordynatorami procesu są Stowarzyszenie Dialog Społeczny i Fundacja trzeci.org. Prace objęte są patronatem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i stanowią element szerszych działań na rzecz uproszczeń w działalności społecznej prowadzonych pod szyldem #prosteNGO. Działania wspierane są przez portal ngo.pl.

|Stowarzyszenie Dialog Społeczny