Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Augustowie, zaplanowanej na 29 kwietnia 2021 radni rozpatrzą m.in. projekty uchwał w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla miasta Augustowa”. Medale mają zostać nadane Państwu Januszowi Michałowskiemu i Izabelli Cywińskiej oraz Pani lek. med. Katarzynie Andruszewicz – Słomskiej.

zdjęcie ilustracyjne www.augustow.org

Wnioski o nadanie Medalu „Za zasługi dla miasta Augustowa” w/w osobom zostały zaopiniowane pozytywnie przez Konwent Medalu na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2021 r. W uzasadnieniach decyzji Konwentu czytamy:

PAŃSTWO JANUSZ MICHAŁOWSKI I IZABELLA CYWIŃSKA

Uzasadnienie – Do Konwentu Medalu do rozpatrywania wniosków o nadanie Medalu „Za zasługi dla miasta Augustowa” wpłynął wniosek Pani Radnej Magdaleny Śleszyńskiej o przyznanie medalu „Za zasługi dla miasta Augustowa” Państwu Januszowi Michałowskiemu i Izabelli Cywińskiej. Z wnioskami o następującej treści zwróciła się grupa mieszkańców Augustowa: „Przedkładamy wniosek o nadanie medalu „Za zasługi dla miasta Augustowa” Panu Januszowi Michałowskiemu – urodzonemu w Augustowie wybitnemu aktorowi teatralnemu i filmowemu.

Współpracował m.in. z Wojciechem Jerzym Hasem, Tadeuszem Konwickim, Izabellą Cywińską, Juliuszem Machulskim, Maciejem Wojtyszką, Jerzym Antczakiem, Stanisławem Różewiczem. Stworzył wybitne kreacje w filmach, w Teatrze Telewizji, Teatrze Polskiego Radia oraz na deskach: Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie, Teatru Polskiego w Poznaniu, Teatru im. Horzycy w Toruniu, Teatru im. Wojciecha Boguszewskiego w Kaliszu, Teatru Nowego w Poznaniu, Teatru Ateneum w Warszawie, Teatru Współczesnego w Warszawie.

Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką 1000-lecia Państwa Polskiego, Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, Odznaką Honorową Miasta Poznania.

Pan Janusz Michałowski w Augustowie spędził dzieciństwo i młodość, jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie. Po maturze wyjechał na studia na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, a po ich ukończeniu rozpoczął karierę aktorską. Mimo wielu sukcesów zawodowych i mimo tego, że większość życia spędził poza swoim rodzinnym miastem, nigdy się swojego pochodzenia z małego miasteczka nie wstydził, przeciwnie: w wywiadach chętnie wspomina Augustów i augustowskich nauczycieli, którzy dostrzegli w nim zalążki aktorskiego talentu. Nigdy też nie stracił kontaktu z miejscem swojego urodzenia, co roku spędza wakacje w Augustowie w rodzinnym domu przy ulicy Kościuszki. Razem z żoną Izabellą Cywińską pieczołowicie ten ponad 150-letni drewniany dom wyremontowali, przywracając mu pierwotny, tradycyjny charakter.

Goszczą w nim ludzi ze świata kultury. Pani Izabella Cywińska twierdzi, że jej mąż nie wytrzymałby życia bez ciągłych powrotów do Augustowa.

Pan Jerzy Michałowski chętnie wspiera organizowane przez augustowian akcje charytatywne, kilkakrotnie przekazał na aukcje augustowskiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy cenne zabytkowe lampy naftowe ze swojej bogatej prywatnej kolekcji. Planuje też przekazanie całej kolekcji lamp w darze miastu Augustów, o ile jego włodarze znajdą dla tej kolekcji odpowiednie miejsce.

To zaszczyt dla naszego miasta, że reprezentuje je jeden z najwybitniejszych polskich aktorów o imponującym dorobku zawodowym.” „Przedkładamy wniosek o nadanie medalu „Za zasługi dla miasta Augustowa” Pani Izabelli Cywińskiej – wybitnej reżyserce teatralnej i filmowej, minister kultury i sztuki w gabinecie premiera Tadeusza Mazowieckiego, dyrektor teatrów: Teatru im. Wojciecha Boguszewskiego w Kaliszu, Teatru Nowego w Poznaniu, Teatru Ateneum w Warszawie; zaangażowana w działalność opozycyjną i internowana w stanie wojennym; odznaczona: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu „Za zasługi dla Litwy”, Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz wyróżnionej Tytułem honorowego obywatela Poznania.

Pani Izabella Cywińska jest związana z Augustowem od lat 60-tych jako żona wybitnego aktora augustowianina Janusza Michałowskiego. Augustów nazywa swoją drugą małą ojczyzną.

Kocha augustowską przyrodę i ludzi. Wspomina o Augustowie w wywiadach prasowych, radiowych, telewizyjnych. Poświęciła naszemu miastu cały rozdział w swojej książce biograficznej „Dziewczyna z Kamienia”. Jest miłośniczką tradycyjnej drewnianej architektury Augustowa. Wspólnie z mężem wyremontowała drewniany dom rodziny Michałowskich przy ulicy Kościuszki w Augustowie, przywracając mu pierwotny charakter sprzed ponad 150 lat. O tym domu mówi, że to jej azyl. Przyczyniła się do kulturalnego rozwoju Augustowa. To z inicjatywy Izabelli Cywińskiej jako ministra kultury i sztuki Miejska Biblioteka Publiczna w Augustowie, na początku lat 90-tych, otrzymała swoją nową stałą siedzibę przy ulicy Hożej. Wcześniej, począwszy od 1945 roku, biblioteka często zmieniała swoją lokalizację, udostępniając księgozbiór w ciasnych, nieprzystosowanych do jej działalności lokalach.

Pani Izabella Cywińska wielokrotnie brała udział w wydarzeniach literackich i uroczystościach w augustowskim domu kultury, bibliotekach i w I Liceum Ogólnokształcącym. Z wielką życzliwością odpowiedziała na zaproszenie Augustowskich Placówek Kultury i wystąpiła jako gość w spotkaniu poświęconym jej życiu i twórczości, nie przyjmując należnego w takich wypadkach honorarium.

Augustów może być dumny z ambasadorki będącej jedną z najwybitniejszych polskich osobowości świata kultury”.

Konwent Medalu na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2021 r. dokonał analizy przedmiotowego wniosku i postanowił jednogłośnie 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się zaopiniować pozytywnie nadanie Medalu „Za zasługi dla miasta Augustowa” Państwu Januszowi Michałowskiemu i Izabelli Cywińskiej.

PANI LEK. MED. KATARZYNA ANDRUSZEWICZ – SŁOMSKA

Uzasadnienie – Konwent Medalu do rozpatrywania wniosków o nadanie Medalu „Za zasługi dla miasta Augustowa” na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2021 r., 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się postanowił zaopiniować pozytywnie nadanie Medalu „Za zasługi dla miasta Augustowa” Pani Lek. Med. KATARZYNIE ANDRUSZEWICZ – SŁOMSKIEJ – przedstawicielce tych lekarzy i pracowników służb medycznych (ratowników, pielęgniarek i położnych), którzy, mimo zagrożenia własnego bezpieczeństwa, ani na chwilę nie przestali być wzorem służby zdrowiu i życiu ludzkiemu.

Dali tym samym przykład godnej postawy całemu środowisku, pokazując jak można służyć drugiemu człowiekowi. Wniosek w tej sprawie pod obrady Konwentu złożyła grupa Radych: Pan Mieczysław Szczerbakow, Pan Mirosław Chudecki, Pani Jolanta Oneta Roszkowska, Pan Dariusz Ostapowicz, Pani Alicja Dobrowolska.

Walka z koronawirusem była i jest szczególnie trudnym wyzwaniem dla służby zdrowia. Rok 2020 oraz 2021, to czas wyjątkowo trudny dla całego świata – także dla społeczności Augustowa. Mimo trudnego czasu pandemii, wielu kontrowersyjnych decyzji i problemów systemowych, na wysokości zadania stanęło wielu przedstawicieli służb medycznych. Wielu lekarzy, wiele pielęgniarek i położnych oraz ratowników medycznych potrafiło w niebezpiecznych i niekomfortowych warunkach służyć drugiemu człowiekowi.

Pozytywne przykłady skrajnego zaangażowania i dzielnej służby w ochronie zdrowia i życia mieszkańców zasługują na najwyższe uznanie i uhonorowanie. Niech postawy takie będą wzorem do naśladowania dla innych oraz inspiracją w codziennej pracy. Trudne warunki, zagrożenie, problemy systemowe nie przeszkodziły wielu medykom stanąć na pierwszej linii frontu i walczyć o nasze zdrowie.

Słowa uznania należy skierować również do rodzin zaangażowanych w pracę medyków.

*źródło: Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

|Bart.