Szkolenie lekarzy i pielęgniarek, porady, szczepienia – to niektóre z działań podejmowanych w ramach projektu profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka w trzech podlaskich powiatach.

Liderem projektu jest Województwo Podlaskie, a partnerem Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce. Przedsięwzięcie jest finansowane z funduszy unijnych.

zdjęcie ilustracyjne www.augustow.org

Projekt jest realizowany od marca 2020 r. i potrwa do końca września 2023 roku. Całkowita wartość przedsięwzięcia to blisko 9,8 mln złotychz czego ponad 9,3 mln zł to dofinansowanie z funduszy unijnych. Dotyczy mieszkańców powiatów sejneńskiego, sokólskiego, hajnowskiego w wieku od 18 do 64 lat, pracujących w sektorze rolnictwa, łowiectwa lub rybactwa.

Celem projektu jest zmniejszenie liczby zachorowań na boreliozę z Lyme i kleszczowe zapalenie mózgu w województwie podlaskim poprzez profilaktykę pierwotną wyselekcjonowanej grupy ryzyka.

Działania podejmowane w ramach projektu:

  • Szkolenia z zakresu chorób odkleszczowych skierowane do: 189 lekarzy i pielęgniarek POZ oraz 3 042 podmiotów gospodarczych z sekcji rolnictwo, łowiectwo, rybactwo,
  • Porady profilaktyczne i ankiety badania profilaktycznego realizowane w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej dla: 44.046 porad dla pracowników podmiotów gospodarczych z sekcji rolnictwo, łowiectwo, rybactwo,
  • Szczepienia przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu dla: 12 833 pracowników podmiotów gospodarczych z sekcji rolnictwo, łowiectwo, rybactwo (po 3 dawki szczepionki przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu)

Projekt jest dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i Aktywność Zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się.

źródło: Departament Zdrowia UMWP
oprac.: Aneta Kursa

| wrotapodlasia.pl