OSIEDLOWY DOM KULTURY „SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W AUGUSTOWIE ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W XVIII POWIATOWYM PRZEGLĄDZIE WIELKANOCNEJ PLASTYKI OBRZĘDOWEJ

Warunkiem udziału w przeglądzie jest wykonanie:

  • – pisanek lub kraszanek,
  • – palm, stroików, pająków,
  • – pieczywa obrzędowego.

PRACE NALEŻY ZŁOŻYĆ DO DNIA 18.03.2021 R.

NA ADRES: UŁ. HOŻA 2A, 16-300 AUGUSTÓW

Na uczestników czekają nagrody i wyróżnienia

OGŁOSZENIE WYNIKÓW NASTĄPI 3O.O3.2O2IR.

W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ PANDEMICZNĄ ZDJĘCIA NAGRODZONYCH PRAC ORAZ PROTOKÓŁ Z OBRAD KOMISJI ZOSTANĄ UMIESZCZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ I FANPAGE’U ODK. DODATKOWO, NA FANPAGE’U ZNAJDZIE SIĘ RÓWNIEŻ NAGRANIE Z PODSUMOWANIA WERNISAŻU

Szczegółowe Informacje: ODK poniedziałek- piątek po godz. 13 W tel. 87 643 32 83

PRACE PRZECHODZĄ NA WŁASNOŚĆ ORGANIZATORA

|ODK SM w Augustowie