To okazja, by docenić trud codziennej pracy lokalnych liderów. Tego dnia dziękujemy za ich wkład w rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny małych społeczności. Dzień sołtysa obchodzimy 11 marca. W tym roku przypada w piątek.

Szczególnym wydarzeniem dla sołtysów w Polsce było utworzenie samorządu terytorialnego w 1990 r. Sołtys stał się wtedy organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy – sołectwa. Jest wybierany przez zebrania wiejskie, przysługuje mu ochrona prawna taka jak funkcjonariuszom publicznym. Od 2010 r. sołtysi dysponują funduszem sołeckim, z którego mogą wspierać lokalne inicjatywy społeczne czy kulturalne.

Dzień Sołtysa uroczyście obchodzony jest przez mieszkańców, przedsiębiorców, instytucje, urzędy, a nawet samego prezydenta RP. Sołtysom przekazywane są upominki oraz życzenia. Organizowane są m.in. wspólne biesiady i spotkania przedstawicieli polskich wsi. W niektórych regionach odbywają się także konkursy, np. dla najlepszego sołtysa regionu.

W kraju sołtysów ok. 40 tys., zaś w województwie podlaskim ponad 3,2 tys.

oprac.: Paulina Tołcz
red.: Cezary Rutkowski
na podst.: https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/zyczenia-wojewody-podlaskiego-z-okazji-dnia-soltysahttps://www.kalbi.pl/dzien-soltysa

|wrotapodlasia.pl/