28 listopada Zespół Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego świętował jubileusz 75-lecia istnienia i 230. rocznicę urodzin Patrona Szkoły. Uroczystość była objęta patronatem honorowym Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Romualda Kamińskiego – Biskupa Warszawsko-Praskiego.

Obchody rozpoczęto od złożenia kwiatów pod pomnikiem gen. Ignacego Prądzyńskiego przy śluzie Augustów oraz tablicą upamiętniającą dworek, w którym mieszkał Generał – u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Wilczej. W tej części uroczystości udział wzięli: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski, ppłk Adam Trzaszczka – Zastępca Dowódcy 5 Pułku Inżynieryjnego im. gen. I. Prądzyńskiego ze Szczecina, Edyta Borzyszkowska – Dyrektor Zarządu Zlewni w Augustowie PGW Wody Polskie, Jan Dziądziak – Prezes Oddziału ZNP w Augustowie oraz Maciej Oleksy – Dyrektor ZST. Następnie złożono kwiaty i zapalono znicze na augustowskim cmentarzu na grobach żołnierzy 5 Brygady Saperów, którzy zginęli podczas rozminowywania Ziemi Augustowskiej po II wojnie światowej. Tradycje Brygady dziedziczy obecnie 5 Pułk Inżynieryjny ze Szczecina.

Uczestnicy jubileuszu 75-lecia istnienia i 230. rocznicy urodzin Patrona Zespołu Szkół Technicznych w Augustowie składają kwiaty pod tablicą upamiętniającą dworek, w którym mieszkał Generał – u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Wilczej. Od lewej: Wicestarosta D. Szkiłądź i Starosta J. Szlaszyński, ppłk Adam Trzaszczka – Zastępca Dowódcy 5 Pułku Inżynieryjnego im. gen. I. Prądzyńskiego, Dyrektor ZST M.Oleksy, Dyrektor Zarządu Zlewni w Augustowie PGW Wody Polskie E. Borzyszkowska, Prezes Oddziału ZNP w Augustowie Jan Dziądziak

Kolejnym punktem uroczystości była Msza Święta w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, koncelebrowana pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Romualda Kamińskiego – Biskupa Warszawsko-Praskiego – Absolwenta Szkoły, który był patronem honorowym jubileuszu, Ks. Prałata Jerzego Owsiankę – Proboszcza Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej, Ks. Krzysztofa Bronakowskiego – Proboszcza Parafii Św. Jakuba w Sztabinie i Ks. Eryka Szamatowicza – pełniącego obecnie posługę w Piszu.

Dalsza część obchodów odbywała się w budynku Szkoły. Po uroczystym rozpoczęciu, licznie zebranych gości powitał Dyrektor Maciej Oleksy. Wspomnieniami związanymi ze szkołą podzielili się i życzenia złożyli m.in.: JE Ks. Bp Romuald Kamiński, starosta Jarosław Szlaszyński, ppłk Adam Trzaszczka – Zastępca Dowódcy 5 Pułku Inżynieryjnego, Bożena Obuchowska – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Suwałkach oraz Marek Kłoczko – Prezes Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, syn śp. Jana Kłoczko – pierwszego Dyrektora Szkoły. Ponadto w uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz Powiatu Augustowskiego, pracodawcy, służby mundurowe, dyrektorzy szkół i innych instytucji, związki zawodowe, emerytowani nauczyciele i pracownicy Szkoły, absolwenci, rodzice, kadra pedagogiczna i uczniowie.

Dyrektor M. Oleksy wręcza podziękowanie, pamiątkową statuetkę, JE Ks. Bp. R. Kamińskiemu podczas uroczystości jubileuszu 75-lecia istnienia i 230. rocznicy urodzin Patrona Zespołu Szkół Technicznych w Augustowie

Następnie bogatą historię tej najstarszej w Augustowie szkoły zawodowej przedstawili w części artystycznej uczniowie i nauczyciele.

Na zakończenie zebrani goście mogli odwiedzić przygotowaną Szkolną Izbę Pamięci oraz skosztować urodzinowego tortu.

|Starostwo Powiatowe w Augustowie