Augustowskie Placówki Kultury w imieniu Alexandry Rosol, tegorocznej stypendystki Burmistrza Miasta Augustowa, serdecznie zapraszają na koncert wiolonczelowy młodej artystki.

W piątek 16 grudnia 2022 r. o godz. 18:00 na scenie sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury, przy Rynku Zygmunta Augusta 9 (wejście od ul. Kościelnej, II piętro), staną Alexandra Rosol oraz Dominik Gawarkiewicz. Podczas koncertu usłyszymy, mi.in. fragmenty suity Jana Sebastiana Bacha, Sonatę nr 10 na dwie wiolonczele Jeana Babtiste Barrieré’go oraz polskie kolędy.

Serdecznie zapraszamy na to wydarzenie – bezpłatne wejściówki można już odbierać w kasie Miejskiego Domu Kultury.

APK

– – –

Alexandra Rosol edukację muzyczną rozpoczęła w PSM im. Emila Młynarskiego w Augustowie, następnie kontynuowała naukę w PSM I i II stopnia w Suwałkach. Jest absolwentką ZSM im. Karola Szymanowskiego w Toruniu. Obecnie studiuje na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.

Jest laureatką wielu konkursów ogólnopolskich oraz międzynarodowych. Do jej szczególnych osiągnięć należą m.in. 3 miejsce na Ogólnopolskich Konfrontacjach Wiolonczelowych (2021), 3 miejsce na Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Smyczkowych w Elblągu (2021), 3 miejsce na International Online Instrumental Performance Competition w Toronto (2021), 3 miejsce na Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym im. Jana Vychytila w Pradze (2020). Ukończyła program mistrzowskiej edukacji artystycznej „Lusławicka Orkiestra Talentów” w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. W roku 2021 i 2022 zakwalifikowała się do udziału w projekcie International Lutosławski Youth Orchestra w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Wystąpiła na Festiwalu Young Euro Classic w Konzerhaus w Berlinie.

Jest stypendystką Burmistrza Miasta Augustowa, Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Prezydenta Miasta Torunia. Regularnie uczestniczy w kursach mistrzowskich doskonaląc swe umiejętności u światowej sławy polskich i zagranicznych profesorów: Tomasza Strahla, Marcina Zdunika, Andrzeja Bauera, Jacoba Shawa, Adama Krzeszowca, Rafała Kwiatkowskiego, Macieja Kułakowskiego, Kazimierza Michalika, Bartosza Koziaka, Magdaleny Bojanowicz-Koziak, Edwarda Kinga oraz Jeleny Ocic.