23 LIPCA 2022 R. NADLEŚNICTWO AUGUSTÓW ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W IX EDYCJI BARCIOWISKA 2022

Grafika ilustracyjna: www.augustow.org

 23.07. 2022 r. (sobota)

  • Miejsce imprezy– ul. Turystyczna 19 w Augustowie (przy siedzibie Nadleśnictwa Augustów)
  • Planowane rozpoczęcie o godz. – 09:00
  • Planowane zakończenie o godz. – 14:00

PROGRAM SPOTKANIA

09:00– zapisy drużyn uczestniczących w konkursie dziania barcie;

09:30 – oficjalne przywitanie uczestników, omówienie zasad konkursu, przedstawienie jurorów, losowanie numerów kłód bartnych; wydawanie narzędzi; 

10:00– rozpoczęcie konkursu;

13:00– zakończenie konkursu;

13:30 – ogłoszenie wyników konkursu w dzianiu barci i wręczenie nagród zwycięzcom;

14:00 – zakończenie BARCIOWISKA 2022.

W programie od godz. 10:00 do 13:00 gry i zabawy dla dzieci w namiocie edukacyjnym.

BARCIOWISKO jest imprezą jednodniową łączącą w sobie ideę edukacji ekologicznej zwracając uwagę społeczeństwa na zagadnienia związane z rolą i znaczeniem pszczół w życiu człowieka, popularyzacji i lokalnej promocji bartnictwa z praktycznym wykonawstwem kłód bartnych.

Działania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży będą miały na celu uświadomienie roli pszczół w ekosystemie i podniesienie świadomości społecznej o konieczności aktywnej ochrony rodzimych ras pszczół, powstrzymaniu utraty równowagi biologicznej i degradacji funkcji ekosystemów.

„Barciowisko” organizowana jest cyklicznej od roku 2014. W ramach rywalizacji dwudziestu drużyn dwuosobowych wykonywane będą kłody bartne. Konkurs polega na jak najwierniejszym wykonaniu zgodnie ze sztuką bartną przy użyciu udostępnionych narzędzi bartnych kłody.

W tym roku prowadzona będzie rywalizacja w dwóch grupach: leśnicy oraz pszczelarze i pasjonaci bartnictwa.

Wszystkie kłody wydziane podczas konkursu zostaną użyczone wykonawcom, a zawieszenie i lokalizacja docelowa kłód zostanie uzgodniona z Nadleśnictwem.

BARCIOWISKO realizowane jest w ramach projektu pn. „Puszcza Augustowska i bartnictwo szansą na uratowanie ostatniej ostoi rodzimej pszczoły augustowksiej. Lp- lasy pszczołom pszczoły lasom”. Przypominamy, że projekt otrzymał dofinasowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”.

|Nadleśnictwo Augustów