Z Augustowa płyną wyrazy solidarności w stronę narodu ukraińskiego. Podczas wczorajszych obrad Rada Miejska zgodnie uchwaliła zaproponowane przez Burmistrza Mirosława Karolczuka stanowisko wyrażające solidarność z naszymi sąsiadami. Burmistrz zwołał Zespół Zarządzania Kryzysowego, podczas którego został omówiony stan przygotowań, zalecenia wojewody podlaskiego oraz służb mundurowych. Wieczorem, pod kolumną Zygmunta Augusta, wspólnie spotkaliśmy się, aby potępić działania reżimu Putina i zapalić światło wolności w geście solidarności z mieszkańcami Ukrainy. Burmistrz zapewnił o pomocy humanitarnej dla Ukraińców szukających w Augustowie schronienia przed wojną.

fot. Urząd Miejski w Augustowie

Wspólne stanowisko Rady Miejskiej

Miejscy Radni zgodnie uchwalili zaproponowane przez Burmistrza Mirosława Karolczuka stanowisko podczas wczorajszych obrad. Radni stanowczo potępili bandyckie działania Rosji – naruszenie granic Ukrainy i pogwałcenie wszelkich zasad prawa międzynarodowego.

Życie i zdrowie ludzkie – najwyższe wartości, które należy chronić, są dziś bezpośrednio zagrożone działaniami wojennymi prowadzonymi przez Rosję na terenie Ukrainy.

– Wszyscy znamy trudną drogę naszej ojczyzny do wolności. Dziś stabilność i pokój w Europie zostały bestialsko naruszone. Zbrojna napaść Rosji na Ukrainę, sąsiada Polski, łamie wszystkie normy cywilizowanego świata i grozi dalszą eskalacją w regionie. Szanując prawo narodów do wolności i samostanowienia głośno mówimy o zaprzestaniu działań wojennych. Wyłącznie jednolita i twarda postawa koalicji wolnych i demokratycznych państw i społeczeństw zmusi Rosję do wycofania się z agresji działań zbrojnych. Wzywamy państwa i narody do stanowczej i bezpośredniej reakcji, która zakończy wojnę. – powiedział Burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk.


Burmistrz zwołał Zespół Zarządzania Kryzysowego

Burmistrz Mirosław Karolczuk zwołał wczoraj posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Podczas spotkania omówione zostały kluczowe kwestie oraz zalecenia wojewody podlaskiego i służb mundurowych.

Rozmawiano o możliwościach udzielenia wsparcia uchodźcom z Ukrainy, którzy mogą szukać w naszym kraju bezpiecznego schronienia.

Pomożemy Ukraińcom szukających schronienia przed wojną

Wieczorem, po skróconych obradach sesji Rady Miejskiej, razem spotkaliśmy się na Rynku Zygmunta Augusta, aby wspólnie wyrazić solidarność i gotowość do niesienia pomocy Ukrainie.

Każdy z mieszkańców mógł wziąć znicz i w sercu Augustowa zostawić światło dla sąsiadów z Ukrainy.

– Deklaruję wsparcie wobec obywateli Ukrainy, którzy mieszkają i pracują w Augustowie i są częścią naszej społeczności, a dzisiaj widzą jak ich ojczyzna jest atakowana przez agresora. Jesteśmy gotowi do niesienia pomocy humanitarnej naszym sąsiadom, którzy będą szukać u nas schronienia przed wojną. – powiedział Burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk.

*(as) Urząd Miejski w Augustowie

————

Relacja video, ze spotkania pod Kolumną Z. Augusta w Augustowie TUTAJ >>>

https://fb.watch/boLitzl9S1/