Podczas uroczystej gali w zamku biskupim w Janowie Podlaskim Augustowska Miodosytnia otrzymała tytuł Ambasadora Wschodu.

Laureaci tego prestiżowego konkursu wyłaniani są w kilku etapach przez Radę Ambasadorów, czyli kapitułę konkursu.  Miodosytnia otrzymała tytuł Ambasador Wschodu „za biznes realizowany z pasją na bazie zamiłowania do bartnictwa, przywracający staropolską tradycję wytwarzania i konsumpcji miodów pitnych”

– Od początku naszej działalności nawiązujemy do dziedzictwa Rzeczypospolitej Obojga Narodów w tym duchu powstają nasze produkty i dlatego angażujemy się w inicjatywy wspólnie z naszymi sąsiadami

– mówił podczas gali Piotr Piłasiewicz 

– To jest dla nas ogromne wyróżnienie, staramy się, aby mieszkańcy Augustowa byli dumni z miejsca, w którym żyją i z naszych miodów. Produkty wysokiej jakości wytwarzane w naszej Miodosytni pokazują potencjał naszego miasta i regionu

– tłumaczył swoją motywację Paweł Kotwica 

Tytuły Ambasadora Wschodu przyznane zostały po raz dziewiąty. Konkurs ten jest największym i najstarszym cyklicznym przeglądem dokonań, które w sposób wyjątkowy i godny reprezentują potencjał społeczny, gospodarczy, naukowy i kulturalny Polski Wschodniej oraz jej pogranicza. 

– Żyjemy w czasach pandemii, wojny, inflacji, kiedy odpowiedzialność społeczna nabiera wymiernego znaczenia. Konkurs Ambasador Wschodu jest inicjatywą, która wyróżnia tych, którzy potrafią działać, rozwijać swoje projekty i otoczenie oraz wspierać potrzebujących mimo tych okoliczności. To budujące. Mam nadzieję, że kolejne lata pokażą, że na wschodzie Polski wciąż mamy, kogo promować i być z tego dumni

– mówi Daniel Parol, pomysłodawca i sekretarz konkursu

Ambasadorzy Wschodu 2022:

 • Projekt – Arkadiusz Andrejkow za projekt „Cichy memoriał” (woj. podkarpackie)
 • Projekt (wyróżnienie) – Monika Trypuz za projekt „Atencja” (woj. lubelskie)
 • Turystyka – Tatarska Jurta (woj. podlaskie)
 • Samorządność – Krzysztof Zapała, wójt Gminy Olszanica i Robert Petka, wice-wójt Gminy
 • Olszanica (woj. podkarpackie)
 • Przedsiębiorczość – Augustowska Miodosytnia (woj. podlaskie)
 • Społecznie odpowiedzialny – wszystkie osoby, organizacje, firmy i instytucje zaangażowane w pomoc Ukrainie
 • Kultura i sztuka – Karolina Cicha (woj. podlaskie)
 • Marka – ML System (woj. podkarpackie)
 • Nagroda specjalna – Andrzej Bieńkowski
 • Tytuł Honorowego Ambasador Wschodu – Andrzej Stasiuk

|Bart.