Zrobili to po niemal czterogodzinnej, burzliwej dyskusji. Kleczkowski twierdzi jednak, że nastąpiło to z naruszeniem prawa.

Zarząd województwa, któremu Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego podlegają, odwołał go w połowie października, nie podając przyczyn. O zgodę nie zapytał też augustowskiej rady, w której Kleczkowski zasiada. Wojewoda podlaski uznał to za błąd i decyzję unieważnił.

Marszałek ponownie przystąpił do procedury i tym razem zapytał radnych. Wczoraj zgodę na to wyraziło dziesięcioro  z nich, a ośmioro było przeciw. Jedna radna wstrzymała się od głosu.

O głosowaniu opowiada przewodnicząca rady miejskiej Alicja Dobrowolska.

To jest tylko opinia i musieliśmy ją wydać. Obliguje nas do tego prawo. Odmówić moglibyśmy, gdyby praca zawodowa dyrektora miała związek z byciem radnym. Naszym zdaniem nic takiego nie zostało wykazane. Nie interesowało nas, jak radny pracował i na jakich warunkach.

Radny Marcin Kleczkowski uważa, że radni zignorowali jego argumenty, a całe głosowanie odbyło się niezgodnie z prawem.

Odbywało się one w sposób skandaliczny i naruszyło wiele norm prawnych. Nastąpiło między inny poświadczenie nieprawdy przez przewodniczącą rady. Każdy, kto obserwuje sytuację w radzie widzi, jakie były naciski i skąd. Osoby spoza rady namawiały mnie bowiem, aby być układnym wobec burmistrza.

Radny zapowiada, że o nieprawidłowościach powiadomi Podlaski Urząd Wojewódzki. Liczy, iż wojewoda uchyli uchwałę, która pozwala na jego zwolnienie.

| red: kap

autor: Marcin Kapuściński / radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki


Obrady XVII sesji Rady Miejskiej w Augustowie po raz kolejny pokazały, że konflikt wewnątrzpartyjny członków PiS w Radzie Miejskiej Augustowa trwa. Bez wątpienia właśnie to zadecydowało o wyniku głosowania radnych, przy rozpatrzenie wniosku Zarządu Województwa Podlaskiego o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Marcinem Kleczkowskim. Wypowiedź radnej powiatowej, Elżbiety Puczyłowskiej (kandydatki PiS w ostatnich wyborach parlamentarnych) w dyskusji na ten temat, rozwiała wszelkie zaprzeczenia na ten temat i wątpliwości.

Klub Koalicji Obywatelskiej broni radnego z PiS-u. (…) Dziwi mnie takie zachowanie radnych z PiS-u. – mówiła Elżbieta Puczyłowska. Wypowiedź do odsłuchania pod tekstem.

|Bart.