Różne instytucje analizują bowiem kolejne potencjalne nieprawidłowości.

zdjęcie: wstrzymana budowa Centrum Aktywności Seniorów w Augustowie, fot. Zbigniew Bartoszewicz

Zastępca burmistrza Filip Chodkiewicz zwraca uwagę, że nie potwierdziły się zastrzeżenia, które pojawiły się jako pierwsze. Przyznaje jednocześnie, iż pojawiły się już następne.

Zarzuty przekroczenia linii zabudowy, określonej w planie zagospodarowania przestrzennego, nie są słuszne. Natomiast skala pism i donosów skierowanych do różnych organów powoduje, że teraz ta procedura jest naprawdę drobiazgowo analizowana i niestety to potrwa. Mam nadzieje, iż jak najszybciej się to zakończy i będziemy mogli wznowić budowę.

Takim obrotem sprawy nie jest zdziwiony radny Marcin Kleczkowski, który od dawna zgłaszał swoje zastrzeżenia odnośnie tej inwestycji.

Sytuacja jest trudna. A wynika z wielu nieprawidłowości, powstałych z winy inwestora, czyli augustowskiego Ratusza. Poważną sprawą jest m.in. postępowanie odnośnie do wyburzenia budynku wbrew decyzji konserwatora z zabytków. Temat jest bardzo trudny i niewygodny dla burmistrza.

Wiceburmistrz Chodkiewicz obawia się, że w związku z przedłużającymi się kontrolami, inwestycja nie zostanie zrealizowana w planowanym do końca roku terminie.

| red: kap

Karol Prymaka / radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki/