Podczas dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej Burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk przedstawił Raport o Stanie Miasta i podsumował rozwój Augustowa w 2021 roku. Rada Miejska poparła działania Burmistrza i udzieliła mu absolutorium. Pamiętacie, jak zmieniał się Augustów w 2021 roku? 

Rok podsumowany

W raporcie o stanie miasta znalazło się podsumowanie realizacji polityki zarządzania miastem, w której skład wchodzi realizacja programów, strategii, uchwał i budżetu obywatelskiego. Obszerny dokument objął swoim zasięgiem wszystkie prowadzone przez miasto działania.    

– Za nami kolejny rok, w którym Augustów rósł i rozwijał się w wielu obszarach. Kolejne inwestycje, programy edukacyjne, wydarzenia kulturalne i rozrywkowe. Nasze miasto rozwija się w każdej dziedzinie – to potwierdzają twarde dane finansowe, ale także zwyczajny spacer po Augustowie, podczas którego możecie Państwo zobaczyć dziesiątki nowych inwestycji i zmiany na lepsze z każdej strony. Misja trwa, kolejne działania są już w planach, a zarządzanie miastem idzie zgodnie z planem i zgodnie z tym co obiecałem mieszkańcom w 2018 roku – powiedział Burmistrz Mirosław Karolczuk 

Nowy rekord 

Dla przedstawionego dziś raportu Burmistrz zaproponował hasło przewodnie odnoszące się do pozyskania środków zewnętrznych.  

– Szanowni Państwo, niech zdaniem przewodnim raportu za rok 2021 będzie następująca informacja: Nigdy w Augustowie nie pozyskano tylu środków zewnętrznych co w roku 2021 – mówi Burmistrz Karolczuk

Praca drużynowa

Za pozyskane środki zewnętrzne w ubiegłym roku w Augustowie wybudowano wiele inwestycji, które na co dzień służą mieszkańcom. To właśnie od ubiegłego roku mieszkańcy mogą słuchać koncertów i rozwijać swoje pasje w nowym domu kultury, dojeżdżać do swoich domów ośmioma nowymi ulicami na borkach, ulicą hotelową, modrzewiową i tartaczną, pobierać energię z odnawialnych źródeł dzięki dofinansowaniom z Urzędu Miejskiego, czuć się bezpieczniej dzięki nowoczesnym, energooszczędnym latarniom LED, które pojawiły się w całym mieście i cieszyć się z wielu innych inwestycji oraz działań realizowanych przez miasto.  

– Dziękuję wszystkim, a w szczególności tym, którzy pomagali mi w osiągnięciu tego wszystkiego. To był kolejny, dobry rok. Cieszę się, że razem pracujemy, idziemy naprzód i rozwijamy Augustów – dodaje Burmistrz. 

[*as] Urząd Miejski w Augustowie