Śniadanie wielkanocne dla uchodźców z Ukrainy w kilku ośrodkach w Augustowie zorganizowała Caritas Diecezji Ełckiej przy wsparciu województwa podlaskiego. Podobne śniadanie odbyło się też w Łomży.

Fot. Marta Sołtys / RB
Śniadanie wielkanocne w Łomży – relacja Pawła Wądołowskiego
Caritas Diecezji Ełckiej zorganizowała w Augustowie śniadanie wielkanocne dla uchodźców z Ukrainy – relacja Marty Sołtys

W Augustowie tradycyjne potrawy poświęcił proboszcz parafii Prawosławnej Wniebowstąpienia Pańskiego

Tradycyjne potrawy poświęcił proboszcz parafii Prawosławnej Wniebowstąpienia Pańskiego ksiądz Marek Kozłowski.

– Odwiedzam Ukraińców, by wspólnie uczestniczyć w tym radosnym święcie Zmartwychwstania Pańskiego. Zostali oni oderwani od swoich rodzin i świątyń. Tu są na obczyźnie i nie znają naszego języka. Cerkiew stara się im pomagać i wspierać ich przede wszystkim duchowo

– mówi proboszcz parafii Prawosławnej Wniebowstąpienia Pańskiego w Augustowie ksiądz Marek Kozłowski.

– Śniadania wielkanocne dla ukraińskich uchodźców są organizowane w całym kraju przez Caritas Polska wspólnie z holdingiem hotelowym. Taki posiłek został przygotowany również w kilku ośrodkach w Augustowie. Po to, by chociaż na chwile oderwać ich od problemów, z jakimi żyją na co dzień, gdy obawiają się o swoje rodziny, które pozostały na Ukrainie

– mówił podczas śniadania radny wojewódzki Bogdan Dyjuk.

Caritas Diecezji Ełckiej wielkanocne śniadanie dla ukraińskich uchodźców w Augustowie zorganizował w Domu Księży Emerytów, w ośrodku wypoczynkowym BPIS oraz hotelach: Villa Skomanda i Salas.

Fot. Marta Sołtys

Śniadanie wielkanocne w Łomży

W niedzielę (24.04) śniadanie wielkanocne dla uchodźców z Ukrainy przygotowała również łomżyńska Caritas. Wzięły w nim udział osoby, które mieszkają w łomżyńskim ośrodku organizacji. Jej dyrektor, ksiądz Andrzej Mikucki poświęcił pokarmy, przygotowano też tradycyjne potrawy.

| red: mag

autor: Marta Sołtys, Paweł Wądołowski / radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki