2022-09-21, 07:34 Warszawa (PAP)

DGP dotarł do szykowanego w rządzie projektu nowelizacji kodeksu wyborczego i niektórych innych ustaw. Główny cel to stworzenie centralnego rejestru, który zastąpi gminne listy wyborców – czytamy w środę w „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

Fot. PAP/Leszek Szymański

Jak podaje gazeta, „w rejestrze znajdą się wszyscy Polacy, ale także obywatele innych krajów uprawnieni do głosowania w różnych typach wyborów w Polsce”. „Centralny Rejestr Wyborców (CRW) wpłynie też na frekwencję. Z projektu ustawy wynika, że po zmianach łatwiej będzie dopisać się do spisu wyborców poza miejscem zamieszkania. Dziś gminy muszą przyjąć wniosek i przekazywać zawiadomienia między sobą. Przy CRW przeniesienie wyborcy pomiędzy spisami będzie automatyczne” – wskazuje „DGP”.

Z nieoficjalnych informacji dziennika wynika, że „projekt może być zgłoszony jako rządowy”. „Na razie jest na etapie prekonsultacji z samorządowcami z Komisji Wspólnej. Plan jest taki, by CRW uruchomić na przyszłoroczne wybory. To spore przyspieszenie, bo jeszcze niedawno z rządu wychodziły deklaracje, że rejestr powstanie, ale dopiero na wybory prezydenckie w 2025 r.” – czytamy w gazecie.

Jak podaje „DGP”, w CRW mają być dane wszystkich osób uprawnionych do głosowania w różnych typach wyborów, jakie odbywają się na terenie Polski. Będzie się składał z dwóch zbiorów: A i B.

„W pierwszym będą dane obywateli polskich: imię i nazwisko, numer PESEL oraz adres zamieszkania i zameldowania. Znajdą się w nim także informacje o właściwym okręgu i obwodzie wyborczym w poszczególnych typach wyborów. Podstawowe informacje zostaną pobrane z rejestru PESEL, ale np. wójt będzie wprowadzał do niego informację o osobach, które nie są zameldowane na obszarze danej gminy, ale złożyły wniosek, by tam oddać głos. Podobnie z informacją o pozbawieniu prawa wybierania na podstawie orzeczenia sądu. Zostaje możliwość oddania głosu na wyjeździe – w tym celu trzeba będzie na dwa dni przed wyborami złożyć wniosek w urzędzie gminy, w której wyborca zamierza zagłosować. Część B ma zawierać dane obywateli UE, którzy nie mają polskiego obywatelstwa, oraz obywateli Wielkiej Brytanii, którzy mają prawa wyborcze w Polsce” – donosi gazeta.

Według „DGP”, kluczową rolę w tworzeniu rejestru ma odegrać minister ds. cyfryzacji. „Zgodnie z projektem ustawy to on, w porozumieniu z PKW, określi sposób i wzór prowadzenia CRW czy to, jak będzie wyglądało zaświadczenie do głosowania poza miejscem zamieszkania w aplikacji mobilnej” – podaje dziennik.(PAP)

mm/ ok/