Karta EKUZ to popularny dokument wśród osób, które często podróżują do obcych państw. Dzięki niemu w razie problemów zdrowotnych będziemy mogli skorzystać z pomocy lekarskiej na terytorium krajów członkowskich Unii Europejskiej i EFTA.

Grafika: Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu

Jak wyrobić kartę EKUZ?

Pełna nazwa tego dokumentu to Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Na wstępie wspomnijmy, że nie pokryje ona wszystkim usług medycznych, które mogą być nam potrzebne. Każdy kraj oddzielnie reguluje kwestię tego, z jakiej pomocy będziemy mogli skorzystać w ramach karty EKUZ. Może się na przykład zdarzyć, że przyjdzie nam zapłacić za wezwaną do nas karetkę pogotowia.

Wyrobienie tego dokumentu jest bardzo proste. Możemy zrobić to poprzez złożenie odpowiedniego wniosku drogą online lub w oddziale NFZ. Jeśli zależy nam na czasie, polecamy wizytę stacjonarną, ponieważ kartę EKUZ dostaniemy w zasadzie od ręki.

Jak długo ważna jest karta EKUZ?

Warto zaznaczyć, że karta ekuz ma różny okres ważności. Ta kwestia prezentuje się następująco:

  • Emeryci z osiągniętym wiekiem emerytalnym – 20 lat;
  • Emeryci bez osiągniętego wieku emerytalnego – 5 lat;
  • Osoby niepełnoletnie – do osiągnięcia 18 roku życia, jeśli są ubezpieczone jako członek rodziny;
  • Osoby prowadzące własną działalność, osoby na zasiłku – 3 lata;
  • Osoby zatrudnione na umowie zlecenie lub na podstawie umowy agencyjnej – 6 miesięcy;
  • Kobiety w ciąży – 6 miesięcy;
  • Osoby bezrobotne – 2 miesiące;

Za każdym razem przed wyjazdem sprawdzajmy, jak długo jest jeszcze ważna nasza karta EKUZ. Nie odnawia się ona automatycznie, więc jeśli coś nam się stanie po jej wygaśnięciu, nie otrzymamy wsparcia.

Karta EKUZ czy ubezpieczenie turystyczne?

Jak widać, ten dokument może być bardzo przydatny. Warto natomiast zdawać sobie sprawę z tego, że jego możliwości są dość podstawowe. W przypadku poważniejszych urazów przeważnie będziemy zdani sami na siebie. Nie musi tak jednak być, jeśli zdecydujemy się na ubezpieczenie turystyczne. Jego możliwości są znacznie większe, możemy bowiem zabezpieczyć się nawet na wypadek rezygnacji z wyjazdu: https://www.ubezpieczeniaonline.pl/turystyczne/a/ubezpieczenie-kosztow-rezygnacji-z-wyjazdu-co-trzeba-wiedziec/84.html.

Wybierając polisę turystyczną możemy zdecydować się na dokument, który zapewni nam tłumacza podczas rozmów z lekarzem, co jest szczególnie przydatne, gdy znajdujemy się w obcym państwie i nie znamy języka. Zgubiony bagaż? Ubezpieczenie może pokryć nam koszt utraconych rzeczy, dzięki czemu na miejscu będziemy mieć środki na zakup nowych. Może się również zdarzyć, że odniesiemy poważny uraz, wówczas ubezpieczyciel zapewni nam środek transportu do kraju – nawet w sytuacji, gdy nie będziemy w stanie wsiąść na pokład samolotu.

Jak widać różnic jest sporo. Naszym zdaniem warto wyrobić sobie kartę EKUZ, natomiast podczas wakacyjnych wyjazdów mimo wszystko trzeba przemyśleć wykupienie polisy turystycznej. Zapewnia ona zauważalnie szerszy pakiet ochrony, dzięki czemu będziemy mieć pewność, że jesteśmy gotowi na różne ewentualności.

*Materiał partnera

|Bart.