Konkurs Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku „Zasłużeni dla Niepodległej”, skierowany jest do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

W ramach projektu należy przygotować pracę graficzną (plakat), model lub animację postaci bądź wydarzenia związanego z historią najnowszą Polski.

Prace konkursowe wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać do 30 kwietnia 2023 r. na adres mailowy: marzena.zieziula@ipn.gov.pl lub adres pocztowy (decyduje data stempla pocztowego): Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku ul. Warsztatowa 1A, 15-637 Białystok, z dopiskiem „KONKURS: Zasłużeni dla Niepodległej”. 

Istnieje także możliwość dostarczenia pracy do Oddziału IPN w Białymstoku osobiście.

Do wygrania są atrakcyjne nagrody! 

https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/oben/bialystok/konkursy-i-projekty/zasluzeni-dla-niepodleglej

Kontakt do koordynatora: Marzena Zieziula – marzena.zieziula@ipn.gov.pl 85 664 57 71

Źródło informacji: @ipn.gov.pl