19.07.2022 r. na jeziorze Necko odbyły się wspólne ćwiczenia z ratownictwa wodnego strażaków z Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Augustowie, funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Augustowie oraz ratowników WOPR Augustów.

Ćwiczenia polegały na wzajemnym przekazywaniu informacji pomiędzy podmiotami ratowniczymi, podjęciu osób poszkodowanych, które unosiły się na tafli wody, oraz eksplorację dna zbiornika wodnego celem odnalezienia osoby, która znalazła się pod lustrem wody. Podczas działań nurków teren akcji od strony wody zabezpieczały jednostki ratownicze Policji oraz WOPR-u.

Po wydobyciu osób poszkodowanych z wody udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz przeprowadzono resuscytację krążeniowo- oddechową na fantomie ratowniczym.

Ćwiczenia pokazały jak ważne jest współdziałanie i koordynacja pracy poszczególnych służb w akcjach ratowniczych w miejscowości, która w sezonie letnim przyciąga wiele turystów do spędzania czasu nad wodą. W związku z powyższym w całym kraju strażacy wspomagają Policję biorąc czynny udział we wspólnych patrolach na akwenach.

Jednocześnie służby ratownicze apelują o rozwagę w zachowaniu się nad wodą, gdyż od 01.04.2022 r. utonęły w kraju 184 osoby.

W przypadku wypoczynku nad wodą należy stosować się do kilku prostych zasad:

– nie skacz do wody w nieznanych miejscach

– nie wbiegaj rozgrzany do wody

– nigdy nie wchodź do wody po alkoholu albo środkach odurzających

– nie wypływaj na materacu daleko od brzegu

– nie wchodź do wody bezpośrednio po posiłku

– pływaj tylko w wyznaczonych miejscach

– stosuj się do poleceń ratownika


Opracował: st. kpt. Paweł Bukrejewski

Zdjęcia: mł. kpt. Marek Matyskiel, st. kpt. Paweł Bukrejewski

|źródło informacji: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie