Świadczenie wychowawcze rodzice i opiekunowie otrzymują na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Przysługuje ono niezależnie od dochodów rodzony. Od 2022 r. przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków o 500 plus zajmuje się ZUS. Wniosek można złożyć tylko elektronicznie.

Prawo do świadczenia wychowawczego Zakład ustali na tzw. okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca danego roku do 31 maja roku następnego.

–  Jeśli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 lutego do 31 maja 2022 r., wówczas prawo do świadczenia, rodzice otrzymają od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. Jeśli natomiast prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami został złożony do 30 kwietnia 2022 r., wówczas ZUS wypłaci świadczenie w ciągłości – do 30 czerwca 2022 r.

– informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

W sytuacji, gdy dokumenty zostaną złożone do 31 maja 2022 r. – ZUS przekaże pieniądze do 31 lipca 2022 r., a jeżeli od 1 do 30 czerwca 2022 r. – to wypłata świadczenia nastąpi do 31 sierpnia 2022 r.,

– Jeśli rodzic spóźni się lub zapomni złożyć wniosek na nowy okres świadczeniowy, rozpoczynający się od czerwca tego roku i przekaże dokumenty dopiero w lipcu, musi pamiętać, że straci świadczenie za czerwiec, a wypłata dotrze na konto do 30 września 2022 r.

– przestrzega rzeczniczka.

Inaczej jest w sytuacji świadczenia wychowawczego przysługującego na nowo narodzone dziecko. Rodzic może złożyć wniosek w ciągu 3 miesięcy od narodzin i otrzyma świadczenie od dnia urodzenia dziecka.

– Świadczenie wychowawcze co do zasady przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko. Tylko w dwóch sytuacjach ZUS wypłaci je w niższej wysokości – gdy dziecko urodzi się albo ukończy 18 lat w trakcie miesiąca. W takich sytuacjach kwotę świadczenia wychowawczego za niepełny miesiąc ZUS ustali dzieląc kwotę 500 zł przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, następnie otrzymaną kwotę pomnoży przez liczbę dni, za które świadczenie przysługuje, a kwotę świadczenia zaokrągli do 10 groszy w górę

wyjaśnia Katarzyna Krupicka.

Wniosek o świadczenie 500 plus można złożyć wyłącznie elektronicznie przez PUE ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Empatia, a przekazywane jest w formie bezgotówkowej co miesiąc na wskazany we wniosku numer rachunku. Rodzice i opiekunowie na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się od czerwca tego roku złożyli już w całym kraju 3,85 mln wniosków dotyczących 5,91 mln dzieci. W województwie podlaskim takich wniosków wpłynęło do tej pory 108,6 tys. na 173,5 tys. dzieci.   

|Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku