Burmistrz Miasta Augustowa informuje, iż weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Zgodnie z ustawą:

1. Średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą przysługuje:

a) gospodarstwom domowym, które przyłączone są do Miejskiej Sieci Ciepłowniczej,

b) wspólnotom mieszkaniowym, które są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia ciepła w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe albo w lokalach „podmiotów wrażliwych” – należy zgłosić się w terminie 21 dni od nabycia uprawnienia do stosowania wobec niego średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, w celu złożenia oświadczenia, do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „GIGA” Sp. z o.o., 16-300 Augustów ul. Obrońców Westerplatte 16,

c) podmioty inne, które na mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia dostaw ciepła do lokali mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe albo w lokalach podmiotów wrażliwych, w zakresie w jakim zużywają ciepło – należy zgłosić się w terminie 21 dni od nabycia uprawnienia do stosowania wobec niego średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, w celu złożenia oświadczenia, do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „GIGA” Sp. z o.o., 16-300 Augustów ul. Obrońców Westerplatte 16,

d) „podmioty wrażliwe” wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy – należy zgłosić się w terminie 21 dni od nabycia uprawnienia do stosowania wobec niego średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, w celu złożenia oświadczenia, do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „GIGA” Sp. z o.o., 16-300 Augustów ul. Obrońców Westerplatte 16.

2. Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje:

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

  1. Kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy,
  2. Kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG
  3. Kocioł olejowy

Dotyczy gospodarstw, które nie składały wniosku o dodatek węglowy.

Wniosek o dodatek należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. 3 Maja 60 w terminie do 30 listopada 2022 r.

3. Dodatek dla podmiotów wrażliwych:

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 4 ww. ustawy:

  1. Które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierającego co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejski w Augustowie, ul. Młyńska 35 pok. 302 w terminie do 30 listopada 2022 r.

|UM w Augustowie