Szanowni Państwo,

w imieniu Fundacji Słowo i Obraz serdecznie zapraszam na warsztaty poetyckie „Kuźnia poetycka – warsztaty z mistrzami”, które w dniach 27, 28 czerwca, g. 17:30-20:00 poprowadzi pan Karol Maliszewski.

Miejsce: Miejski Dom Kultury, Mała Galeria APK (parter).

KAROL MALISZEWSKI

Urodził się w 1960 r. w Nowej Rudzie, gdzie mieszka do dzisiaj. Pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych. Opublikował dziesięć zbiorów wierszy – ostatnie to „Ody odbite”, 2012, „Jeszcze inna historia. Wiersze wybrane”, 2015, „[małe zawsze]”, 2017, „Piosenka o przymierzaniu”, 2019 oraz siedem książek prozatorskich, m.in. „Faramucha”, 2001 (nominowana do Paszportu Polityki), „Sajgon”, 2009, „Manekiny”, 2012, „Przemyśl-Szczecin”, 2013 (nominowana do Śląskiego Wawrzynu Literackiego), „Ludzie stąd”, 2017. W roku 1999 ukazała się jego książka krytycznoliteracka pt. „Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy”, a w 2001 druga książka tego typu, zatytułowana „Zwierzę na J. Szkice o wierszach i ludziach”. Następnie wydał: „Rozproszone głosy. Notatki krytyka”, 2006 (nominowana do Nagrody Nike), „Po debiucie”, 2008, „Pociąg do literatury”, 2010, „Wolność czytania”, 2015, „Poezja i okolice. Między krytyką literacką a historią literatury”, 2018. Jest współautorem podręcznika „Jak zostać pisarzem”, 2011. W 2017 zadebiutował jako twórca dla dzieci książką pt. „Przypadki Pantareja”. Ostatnio wydał książkę krytycznoliteracką pt. „Bez zaszeregowania. O nowej poezji kobiet”, 2020. Jest laureatem nagród: im. Marka Jodłowskiego (1994), im. Barbary Sadowskiej (1997), im. Ryszarda Milczewskiego – Bruno (1999), im. Josepha Wittiga (2001), EMOCJE 2015 Literatura (nagroda Radia Wrocław), uhonorowany stypendium twórczym Wojewody Wałbrzyskiego oraz dwukrotnie stypendium twórczym Ministra Kultury i Sztuki. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Stowarzyszenia Unia Literacka. Razem z Olgą Tokarczuk organizuje festiwal Góry Literatury.

Z pozdrowieniami

Janina Osewska Prezes Fundacji Słowo i Obraz