Burmistrz Miasta Augustowa Mirosław Karolczuk zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Augustowa”. Celem projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji cyfrowych, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych
i rekreacyjnych.

Działanie skierowane jest do 267 mieszkańców Augustowa w wieku powyżej 25. roku życia. Szkolenia odbywać się będą w grupach 12 osobowych, w miesiącach marzec- czerwiec br. Jeden moduł szkoleniowy trwa 12 godzin. Planuje się wstępnie cztery spotkania po 3 godz. szkoleniowe (np. jedno spotkanie w tygodniu), jednakże liczba spotkań oraz godzina szkoleń będzie dobierana zgodnie z możliwościami grupy.

Uczestnik projektu wybiera temat szkolenia- modułu zgodny ze swoimi zainteresowaniami.

Tematy szkoleń (modułów) do wyboru:

  • Rodzic w Internecie,
  • Moje finanse i transakcje w sieci,
  • Działam w sieciach społecznościowych,
  • Kultura w sieci, Tworzę własną stronę internetowa (blog),
  • Mój biznes w sieci.

Projekt „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Augustowa” finansowany jest w formie mikrograntu w ramach projektu Nr POPC.03.01.00-00-0095/18 pt. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i podlaskiego” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Zapisy na szkolenia oraz więcej informacji:

Referat Funduszy Zewnętrznych,

ul. Brzostowskiego 2, 16-300 Augustów,

pokój 201,

tel. 87 643 80 61, 532 364 013

Urząd Miejski w Augustowie