We wtorek, 22 listopada o godz. 14.00 w SP ZOZ w Augustowie odbyło się oficjalne otwarcie Działu Rehabilitacji i Poradni Rehabilitacyjnej po kompleksowej modernizacji połączone z prezentację nowoczesnego, cyfrowego, wielofunkcyjnego aparatu RTG.

zdjęcie ilustracyjne: augustow.org

Uroczystość rozpoczęła się od wystąpienia Dyrektor SPZOZ w Augustowie pani Danuty Zawadzkiej. Na wstępie przywitała gości licznie zgromadzonych w holu przy wejściu na Oddział Fizjoterapii. Wśród nich byli m.in.: Starosta Augustowski Jarosław Szlaszyński, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosław Zieliński, Dyrektor Podlaskiego OW NFZ Maciej Bogdan Olesiński, Wicestarosta Augustowski Dariusz Jan Szkiłądź.

Obszerne fragmenty z tego wydarzenia zarejestrowaliśmy w prezentowanym niżej videonagraniu. Szczegółowe informacje na temat Projektu, w ramach którego zrealizowano inwestycje oddane dziś oficjalnie do użytku, zamieściliśmy pod nagraniem video.

Bart. / augustow.org

Uczestnicy uroczystości otwarcia Działu i Poradni Rehabilitacyjnej po kompleksowej modernizacji w augustowskim szpitalu podczas przecięcia wstęgi. Od lewej: Kierownik Działu Fizjoterapii – lek. m. A. Żmuda-Miler, Dyrektor SP ZOZ – D. Zawadzka, Poseł na Sejm RP – J. Zieliński, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej PUW – E. Feszler, Dyrektor Podlaskiego Wojewódzkiego Oddziału NFZ – M. Olesiński, Starosta – J. Szlaszyński, Zastępca Dyrektora SP ZOZ – W. Tomaszycka-Bednarczyk

Szczegółowych informacji na temat projektu Interreg Lietuva-Polska, w ramach którego zostały zrealizowane inwestycje przekazane dziś oficjalnie do użytku, udzieliła dziennikarzom z-ca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej Wioletta Tomaszycka-Bednarczyk.

Projekt nr LT-PL-4R-291 „Zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych dla osób starszych” realizowany jest w ramach umowy 1S-263 z dnia 28.07.2020 roku Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska.

Projekt jest realizowany z partnerem z Druskiennik sanatorium Dainava. Budżet projektu wynosi 973 500,32 EURO tj. 4 575 451,50 PLN, natomiast budżet Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie jako Lidera projektu wynosi:

Wydatki w projekcie

Wydatki w projekcie LT-PL-4R-291 – 2 226 604,41 PLN

Dofinansowanie UE – 85% – 1 549 193,27 PLN

Wkład własny 677 411,13 PLN

Dofinansowanie z Unii Europejskiej stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych, wkład własny został pokryty z dotacji celowej udzielonej przez Powiat Augustowski.

Projekt był realizowany od 01.01.2021 roku przez 18 miesięcy.

Projekt rozpoczął się od konferencji otwarcia w Augustowie, gdzie partnerzy z Litwy i Polski wysłuchali wykładów medycznych i uczestniczyli w panelu dyskusyjnym. Następnie w części miękkiej projektu odbyły się wspólne szkolenia personelu u obydwu parterów.

W ramach projektu przeprowadzono kompleksową modernizację działu fizykoterapii oraz Poradni Rehabilitacyjnej za kwotę 840,000,00 PLN.

Zakupiono kompletne wyposażenie, niezbędne meble oraz aparat RTG przyłóżkowy.

Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny, między innymi (szyny do ćwiczeń kończyn, aparaty do elektroterapii i laseroterapii, komorę do suchych kąpieli, atlas, bieżnię i rower treningowy, ławki i stoły rehabilitacyjne, orbitrek, Terapuls, drabinki, schody, lampy) za kwotę 475.995,00 PLN. SPZOZ w Augustowie zakupił łącznie 48 pozycji aparatury rehabilitacyjnej i niezbędne elementy wyposażenia wnętrz.

Dla zapewnienia sprawnej rejestracji i kompleksowej dokumentacji medycznej zostały zakupione komputery i drukarki, oraz zmodyfikowano oprogramowanie rehabilitacji, aby podłączyć dział fizykoterapii i poradnię rehabilitacyjną do szpitalnego systemu HIS.

W dziale rehabilitacji pracuje 11 osób, w tym 1 lekarz, 6 magistrów fizjoterapii i 4 techników fizjoterapii, godziny pracy od 8:00 do 18:00.

„Wielofunkcyjny cyfrowy aparat RTG do badań klasycznych radiologicznych i kości długich wyposażony w dwa detektory i wyposażenie dodatkowe”. Jest to aparat podwieszany do sufitu, mobilny, wykonujący m.in. zdjęcia pacjentów na łóżkach szpitalnych. Aparat został podłączony do nowo zakupionego systemu RIS/PACS. Całkowita wartość wydatków związanych z dokonanym zakupem wynosi 1.298.500,00 zł i w 100 % pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 ze Skarbu Państwa.

W pracowni RTG zatrudnionych jest 10 osób w tym, 2 lekarzy, 1 magister elektroradiologii i 7 techników elektroradiologii. Pracownia RTG czynna jest całodobowo magister technicy pracują w systemie równoważnym zmianowym zgodnie z harmonogramem czasu pracy w godzinach 7:00 do 19:00 i od 19:00 do 7:00 dnia następnego.

Zdjęcia: www.augustow.org