Złożenie kilku wniosków na to samo dziecko lub nieprawidłowy PESEL dziecka – to najczęstsze błędy, jakie pojawiają się we wnioskach o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. ZUS kontaktuje się z takimi wnioskodawcami w celu wyjaśnienia spraw.

fot. pixabay

Dotychczas złożono wnioski na ponad 502 tys. dzieci, z tego ponad 498 tys. zostało rozpatrzonych. W województwie podlaskim takich wniosków rodzice złożyli ponad 15 tys., a blisko 14 tys. z nich została już obsłużona i wypłacona.

– Realizujemy wnioski tak, aby jak najszybciej przyznać pieniądze z programu RKO. Zauważyliśmy jednak, że w niektórych wnioskach pojawiały się niezgodne informacje. To wpływa na wydłużenie realizacji złożonych dokumentów. W takich przypadkach ZUS kontaktuje się z osobą, która złożyła wniosek w celu wyjaśnienia danej sprawy. Jeśli zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego z rodzicem, wówczas na profilu PUE ZUS zamieszczamy wezwanie do uzupełnienia wniosku.  O wystawieniu takiego wezwania informujemy naszego klienta poprzez sms i wiadomości na adres poczty elektronicznej

– informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Każdy wniosek o RKO wymaga indywidualnego przeprocesowania oraz sprawdzenia w odpowiednich rejestrach.

Zdarzają się sytuacje, że rodzice lub opiekunowie złożyli po kilka wniosków na to samo dziecko, często ze sprzecznymi danymi. W niektórych wnioskach występują również błędy w numerze PESEL dziecka. Najczęstszym błędem jest podanie zamiast numeru PESEL dziecka, na które ubiegają się o świadczenie, numeru PESEL innego członka rodziny. Rodzice podają również zamiast numeru PESEL, który dziecko ma nadany, dowód tożsamości lub inny dokument i załączają do wniosku odpis aktu urodzenia dziecka. W takie sytuacji nie jest możliwe automatyczne sprawdzenie czy dana osoba jest rodzicem dziecka na podstawie rejestru PESEL, ale konieczne jest sprawdzenie aktu urodzenia przez pracownika

– podkreśla rzeczniczka.

Złożone zostały także wnioski w bardziej skomplikowanych sprawach. Chodzi np. o sytuacje, kiedy rozwodzący się rodzice składają odrębne wnioski na to samo dziecko i nie mogą się w tej sprawie porozumieć

dodaje Katarzyna Krupicka.

Obsługą 500 plus i RKO zajmuje się Centrum Obsługi Świadczeń dla Rodzin. Centrum powstało, aby realizować dodatkowe zadania, w tym RKO. Ze względu na to, że wnioski są elektroniczne, zdecydowana większość z nich obsługiwana jest bez udziału człowieka – przez specjalną aplikację, wysoce zautomatyzowaną.  Świadczeniami na rzecz rodzin nie zajmują się pracownicy obsługujący emerytury, renty czy zasiłki ani pracownicy z obszaru składek, audytu, orzecznictwa lekarskiego czy administracji.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku